Visuomenė ir valdymas

Prenumerata
Abas (mėnuo)

Abas – penktasis babiloniečių kalendoriaus mėnuo, atitinkantis daugmaž liepą-rugpjūtį.

Prenumerata
Abėcėlė arba alfabetas

Apie 1500 m. pr. Kr. senovės Artimųjų Rytų tautos pradėjo naudoti naują rašymo sistemą – abėcėlę arba alfabetą. Manoma, kad tokį rašymo būdą sukūrė finikiečiai. Abėcėlę sudarė 22 raidės, kiekviena iš jų nurodė konkretų priebalsį. Balsiai nebuvo rašomi. Šis rašymo būdas vadinamas „abėcėle“ arba „alfabetu“, kuris yra pirmųjų dviejų graikų abėcėlės raidžių junginys (Alfa – α ir Beta – β).

Agripa

Karalius Agripa II yra Erodo Agripos I sūnus ir Erodo Didžiojo provaikaitis. Jis karaliavo nuo 48 m. po Kr. iki maždaug 93 m. po Kr.

Prenumerata
Akadų kalba

Akadų kalba – Rytų semitų kalbų grupės kalba, kuria buvo kalbama senovės Mesopotamijoje. Akadų kalbos variantai, vartoti Asirijoje ir Babilonijoje, buvo vadinami asirų kalba ir babiloniečių kalba. Rašytinei kalbai babiloniečiai ir asirai naudojo iš šumerų kalbos perimtą dantiraštį. Dėl to dantiraščio raštas labai išsivystė.

Prenumerata
Antiochas IV

Antiochas IV Epifanas buvo Sirijos karalius, valdęs II a. pr. Kr. Judėja taip pat pateko į jo valdžios įtaką. Jis išplėšė Jeruzalės šventyklą.

Archelajas

Archelajas yra vienas iš Erodo Didžiojo sūnų. Mirus tėvui jam pavedama valdyti Judėją, Samariją ir Idumėją. Archelajas valdo šias teritorijas nuo 4 m. pr. Kr. iki 6 m.

Augustas

Augustas – pirmasis Romos imperijos valdovas. Tikrasis jo vardas Gajus Oktavijus, tačiau tapęs imperatoriumi jis gavo Augusto („išaukštintojo“) vardą. Romos imperiją jis valdė nuo 27 m. pr. Kr. iki 14 m.

Prenumerata
Babiloniečių kalendorius

Vėlesniuose Senojo Testamento tekstuose ir deuterokanoninėse knygose galime rasti iš Babilono kalendoriaus perimtus mėnesių pavadinimus. Babilono laikotarpiu (VI a. pr. Kr.) šį kalendorių naudojo ir Izraelis.

Prenumerata
Babilonijos tremtis

Pirmą kartą Judo gyventojai buvo paimti į nelaisvę (žr. pirmąjį trėmimą į Babiloną) iš karto po to sekė antrasis trėmimas. Dar kartą dalis Judo gyventojų buvo babiloniečių išgabenti.

Prenumerata
Baudos

Padarius nusikaltimą viena iš bausmių galėjo būti bauda arba kompensacija. Bauda turėjo būti sumokama nukentėjusiajam (ar jo šeimos nariui).

Prenumerata
Bausmė

Biblijos laikais bausmė buvo laikoma priemone tinkamai tvarkai visuomenėje atkurti. Tai, pagal biblinę mąstyseną, galėjo būti pasiekta įvairiais būdais, pavyzdžiui, skiriant:

Prenumerata
Chasidai

Chasidai – pamaldžių žydų grupė, pirmą kartą pasirodžiusi II a. pr. Kr. Tačiau jų kilmė lieka neaiški. Pagal 1 Makabiejų 2:42, chasidai buvo drąsūs žmonės, nes liko ištikimi Mozės įstatymui, kad ir kiek tai kainavo. Jie energingai priešinosi graikų kultūros įtakai žydų gyvenime. Chasidai yra vėlesnių žydų grupių, pavyzdžiui fariziejų, pirmtakai.

Prenumerata
Dantiraštis

Dantiraštis, seniau dar vadintas kyliaraščiu arba pleištaraščiu, tokį pavadinimą įgijo dėl ženklų (pažodžiui „pleišto formos“), sudarančių įvairius rašto ženklus (grafemas), formos. Jis buvo rašomas iš kairės į dešinę ir ant molinių lentelių.

Prenumerata
Denaras (moneta)

Denaras, arba denarijus – senovės romėnų piniginis vienetas, daugmaž vienos dienos darbo užmokestis gerai apmokamam darbininkui. Denaro vertė prilygo vienos drachmos vertei.

Prenumerata
Elulas (mėnuo)

Elulas – šeštasis babiloniečių kalendoriaus mėnuo, atitinkantis daugmaž rugpjūtį-rugsėjį.

Erodas Agripa I

Erodas Agripa I – Erodo Didžiojo anūkas. Dėl gerų santykių su Romos imperatoriais 37-44 m. jam perduodama viso regiono, kurį valdė jo senelis, kontrolė. Apaštalų darbų knygoje minimas Erodas Agripa susijęs su pirmųjų krikščionių persekiojimu.

Erodas Antipas

Erodas Antipas – Erodo Didžiojo sūnus. Po tėvo mirties, nuo 4 m. pr. Kr. iki 39 m., jam pavedama valdyti Galilėjos ir Perėjos sritis. Erodas Antipas nukirsdino Jonui Krikštytojui galvą. Pagal Luko Evangeliją, jis taip pat dalyvauja nuteisiant Jėzų mirti.

Erodas Didysis

Erodas Didysis buvo Romos imperijai priklausiusios Judėjos provincijos karalius, valdęs 37–4 m. pr. Kr. Tai buvo sumanus, didelius statybos projektus vykdęs valdytojas. Tačiau jis taip pat buvo žiaurus ir kerštingas.

Prenumerata
Esenai ir Kumranas

Ypač daug apie esenus rašė žydų istorikai Juozapas Flavijus ir Filonas Aleksandrietis. O romėnų gamtininkas, filosofas, rašytojas ir istorikas Gajus Plinijus Vyresnysis rašė, kad esenai gyvena į šiaurę nuo Engedžio, Negyvosios jūros pakrantėse. Būtent šioje vietoje apie 1947 m. buvo rastas senovės hebrajų raštų lobynas. Raštai buvo rasti urvuose netoli senovės gyvenvietės, kuri dabar vadinama Kirbet Kumranu.

Prenumerata
Esenai ir Naujasis Testamentas

Kai kurios sąvokos Naujajame Testamente vaidina svarbų vaidmenį esenų literatūroje. Tačiau tokie tvirtinimai nereiškia, kad pirmieji krikščionys buvo esenai.

Prenumerata
Eunuchas

Eunuchas – karaliaus dvaro tarnas senovės Artimuosiuose Rytuose. Paprastai jam būdavo pašalinamos sėklidės.

Prenumerata
Fariziejai

Jėzaus laikais fariziejai buvo svarbūs žydų tautos religiniai vadovai.

Prenumerata
Fariziejai ir Naujasis Testamentas

Fariziejai Naujajame Testamente minimi daugiau nei šimtą kartų. Evangelijose Jėzus su jais daug diskutuoja dėl įstatymo interpretavimo. Visi keturi evangelistai fariziejams suteikia savitą unikalią perspektyvą.

Prenumerata
Graikų monetos

Graikiškų monetų, be talento ir drachmos, būta ir daugiau: mina, stateras, obolas, chalka ir lepta. Biblijos vertimuose jų pavadinimai minimi nedažnai, nes tiksli jų vertė tekste nėra tokia svarbi.

Prenumerata
Haremas

Biblijoje minimų senovės Rytų valstybių valdovai kartais turėdavo daug žmonų, kurios gyvendavo specialioje, joms skirtoje, patalpoje – hareme.

Prenumerata
Hebrajų, aramėjų ir graikų kalbos

Biblijos knygos parašytos hebrajų, aramėjų ir graikų kalbomis.

Prenumerata
Ijaras (mėnuo)

Ijaras – antrasis babiloniečių kalendoriaus mėnuo, atitinkantis daugmaž balandį-gegužę.

Prenumerata
Ilgio matai

Biblijoje yra įvairių nuorodų apie ilgio matavimą. Daugelis ilgio matų buvo paremti žmogaus galūnių išmatavimais.

Prenumerata
Ilgio matai: Stadijas

Žodis „stadionas“ pasiskolintas iš varžybų trasos ilgio Olimpijoje. Lenktynių trasa stadione buvo apie 185 metrų ilgio.

Prenumerata
Imperatorius

Svarbiausias Romos imperijos vadovas Naujojo Testamento laikais buvo Romos imperatorius. Jėzaus ' gyvenimo laikotarpiu imperatoriais buvo Augustas ir Tiberijus. Paulių mirties bausme nuteisė veikiausiai imperatorius Nero.

Imperatorius Klaudijus

Klaudijus yra ketvirtasis Romos imperatorius, valdęs 41–54 m. pr. Kr.

Išlaisvinti vergai

Naujojo Testamento laikais šeimininkas turėjo teisę išlaisvinti savo vergus. Tai buvo galima padaryti formaliai ar neformaliai, šeimininkui esant gyvam ar vykdant jo valią po mirties. Dažnai po kelis dešimtmečius savo šeimininkui išdirbę vergai būdavo išlaisvinami.

Prenumerata
Išprievartavimas

Išprievartavimas Senajame Testamente vertinamas kaip sunkus nusikaltimas. Sprendžiant išžaginimo bylas buvo atsižvelgta į du pagrindinius klausimus:

Prenumerata
Kalendorius

Senovėje kalendoriai taip pat buvo naudojami metams skirstyti. Biblijoje randame įvairių kalendorių pėdsakų.

Prenumerata
Karalienė

Biblijoje karalienės paprastai karaliauja ne vienos. Karalienė pirmiausia buvo karaliaus žmona ar motina ir tik retkarčiais pati įgydavo didelę galią ar valdžią.

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime