Lietuvos Biblijos draugija

Misija, veikla ir manoBiblija.lt

Lietuvos Biblijos draugijos misija ir veikla – Šventojo Rašto bei kitos literatūros vertimas, redagavimas, leidimas ir platinimas, kad kiekvieną, ieškantį Dievo Žodžio, pasiektų Biblija. Tinklapis www.manoBiblija.lt yra vienas iš būdų kuriais Lietuvos Biblijos draugija sudaro galimybę nemokamai skaityti Šventąjį Raštą internete.

Ne pelno organizacija

Lietuvos Biblijos draugija yra ne pelno organizacija, todėl visos pajamos yra skiriamos visuomenei naudingos veiklos vykdymo sąnaudoms padengti nesiekiant jokio pelno. Buhalterinė apskaita vykdoma ir finansinės ataskaitos teikiamos Valstybinei mokesčių inspekcijai vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu bei pelno nesiekiančių organizacijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

Parama

Lietuvos Biblijos draugija turi paramos gavėjo statusą, todėl jos veiklą galite remti ir kasmet pervesdami 1,2% nuo Gyventojų pajamų mokesčio (Biblijos draugijos juridinio asmens kodas – 290730360), ir pervesdami pinigus į mūsų banko sąskaitą AB SEB banke LT417044060000908347

Adresas ir kontaktinė informacija

Lietuvos Biblijos draugija registruota adresu J. Basanavičiaus g. 16A-117 Vilnius, LT-03224, telefonas 852652656, el. paštas LBD@biblijosdraugija.lt

Bible Society of Lithuaniav.4.21.9
draugaukime