Danieliaus knygos papildymai

Danieliaus knyga Septuagintoje yra ilgesnė nei hebrajų bei aramėjų kalbomis užrašytame tekste. Yra žinoma, kad vėliau šią knygą papildė trys tekstai.

Abed Nego malda

Trečiame skyriuje, po Danieliaus 3:23, įsiterpia ilgas tekstas – Abed Nego malda.
Abed Negas su dviem draugais buvo įmestas į degančią krosnį. Čia jis išpažįsta savo tautos nuodėmes ir maldauja išganymo. Ugnis vyrų nepaliečia, jie gieda giesmę garbindami Dievą ir ragindami visą kūriniją jį šlovinti.

Zuzanos istorija

Antroji istorija – apie moterį Zuzaną. Du vyrai ją melagingai apkaltina svetimavimu, nes ji atsisakė su jais sugulti. Tačiau ją imasi gelbėti jaunuolis vardu Danielius. Jis tikina, kad mirties bausme turi būti nuteista ne Zuzana, o tiedu vyrai.

Dvi atskiros istorijos

Trečias papildymas – istorija apie Danielių ir Belį bei istorija apie Danielių ir slibiną. Abiejose istorijose Danielius yra pagrindinis veikėjas.
Pirmoje istorijoje jis parodo, kad babiloniečių dievas Belis yra netikras dievas. Antrame pasakojime Danielius kovoja su slibinu, kuris garbinamas kaip dievas. Abi istorijos įtikina skaitytoją, kad visos svetimos religijos yra beprasmės.

Datavimas

Šių papildomų Danieliaus knygos fragmentų datos neaiškios, bet jie tikriausiai egzistavo jau maždaug 100 m. pr. Kr., kai Danieliaus knyga buvo išversta į graikų kalbą, atsiradus Septuagintai.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime