Danieliaus knyga

Danieliaus knygos pasakojimai buvo sudėstyti Babilonijos tremties laikotarpiu, po to, kai 586 m. pr. Kr. karalius Nebukadnecaras sunaikino Jeruzalę.

Knygos pavadinimas

Danieliaus knyga pavadinta pagrindinio jo veikėjo, Danieliaus, vardu.

Turinys

Danieliaus knyga prasideda šešiais pasakojimais, kurių veiksmas rutuliojasi Babilono arba Persijos/Medijos karališkuose dvaruose, Nebukadnecaro, Belšazaro ir Darijaus viešpatavimo laikotarpiu. Judėjų tremtiniui Danieliui karaliaus dvare tenka itin svarbi misija. Jis garsėja savo išmintimi ir įžvalgumu.

Antroje knygos dalyje aprašomi keturi Danieliaus regėjimai, kurie jį ištinka karalių Belšazaro, Darijaus ir Kyro viešpatavimo metais. Šie regėjimai simbolizuoja senovės pasaulio istorijos eigą ir apima paslaptingus vaizdinius bei kalbą. Tai apokaliptinės literatūros pavyzdys.

Pagrindinės temos

Danieliaus knygoje itin svarbios kelios temos:

  • Svetimtaučio, kuris užima aukštas pareigas karaliaus dvare ir pataria karaliui, tema. Tai ta pati tema, kurią atskleidžia ir Juozapo istorija (Pradžios 37–50).
  • Dvaro intrigų tema: kiti dvariškiai pavydi šiam svetimtaučiui sėkmės ir bando jį sužlugdyti.
  • Regėjimuose gausu simbolinių skaičių. To laikmečio skaitytojai būtų nesunkiai supratę tokių posakių kaip „septyniasdešimt metų“ arba „vieną laiką, du laikus ir pusę laiko“ simboliką su užslėptomis užuominomis į dabartinius įvykius.

Būdingi bruožai

Danieliaus knygos pasakojimai rašomi įmantriu stiliumi. Juose daug keistų vaizdinių; įvairios karalystės vaizduojamos kaip skirtingi gyvūnai.


Dalis jų užrašyta ne hebrajų, o aramėjų kalba (Danieliaus 2:4-7:28).

Vieta Biblijoje

Daugelyje Biblijos leidimų Danieliaus knyga eina po pranašo Ezechielio knygos, šitaip įsiterpdama tarp pranašų knygų. Tanache Danieliaus knyga laikoma viena iš Raštų (hebrajiškai Ketuvim) rinkiniui priklausančių knygų. Čia ji įsiterpia tarp Esteros ir Ezros knygų

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime