Apreiškimas Jonui: struktūra

Apreiškimas Jonui tai paskutinė Naujojo Testamento knyga.

Turinys trumpai

Apreiškime Jonui galima išskirti tokią struktūrą: po įžangos (1: 1–8) seka kreipimasis į septynias bažnyčias (1: 9–3:22). Apreiškimo 4:1–22:5 sudaro tikrąjį knygos turinį. Visas tekstas baigiamas 22:6–21.
Pagrindinėje teksto dalyje (4:1–22: 5) septynetų serijos tampa nuoroda tolesniam teksto padalinimui. Taip prieinama prie regėjimų apie septynis angelus (6:1–8:1), apie septynis trimitus (8:2–11:19) ir galiausiai apie septynis aukojimo dubenis (16:1–16:21). Pagrindinė teksto dalis užbaigiama vizija apie naują dangų ir naują žemę.

Struktūra

1:1-8 

 įvadas

1:9-3:22

 laiškai septynioms bažnyčioms

4:1-11

 Dievo sostas

5:1-14 

 Avinėlis

6:1-8:5

 septyni anspaudai

8:6-11:19

 septyni trimitai

12:1-18

 moteris ir slibinas

13:1-18 

 du žvėrys

14:1-20

 Avinėlio palyda

15:1-16:21

 septynios Dievo siųstos negandos

17:1-20:15

 Dievo priešų sunaikinimas

21:1-22:5 

 dangiškoji Jeruzalė

22:6-21 

 knygos pabaiga

hand-swipe-horizontalSwipe to see all the data

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime