Apreiškimas Jonui: autorystė ir datavimas

Apreiškimo Jonui knygą tikriausiai parašė keliaujantis pranašas Jonas. Nėra žinoma, kada tiksliai ši knyga buvo parašyta.

Autorius

Tradiciškai teigiama, kad knygą parašė Apaštalas Jonas (Zebediejaus sūnus). Tačiau tikėtina, kad čia minimas kitas Jonas - Romos imperijoos Azijos provincijoje keliaujantis pranašas.

Datavimas

Kai kurie bažnyčios tėvai teigia, kad imperatorius Domicianas (81–96 m. po Kr.) buvo ištrėmęs apaštalą Joną į Patmo salą. Daugelis mano, kad Apreiškimo knyga buvo parašyta tuo metu, nes Domicianas buvo žinomas kaip krikščionių persekiotojas. Tačiau istoriniai tyrimai rodo, kad krikščionių persekiojamas nebuvo Domiciano politika.
Kai kurios Apreiškimo knygos vietos gali būti susietos su laikotarpiu iš karto po imperatoriaus Nerono (žr. ypač Revelation 13:18) ir žydų karo prieš Romos imperiją (66–70 m. po Kr.), tačiau jos taip pat galėtų būti susietos su vieno iš Domiciano įpėdinių valdymo laikotarpiu.
Tokiu atveju galima būtų rasti argumentų ankstyvam datavimui, netrukus po 70 m. po Kr., ir vėlesniam, maždaug po 125 m. po Kr.

Susijusios Rašto vietos

Apreiškimas 13.18

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime