Apreiškimas Jonui

Apreiškimo knyga pagrįsta vizijomis, kurias rašytojas turėjo Patmos saloje. Jonas rašė, kad jis kenčia sunkumus ir yra Patmo saloje, nes skelbė gerąją naujieną apie Jėzų.
Knyga siekiama padrąsinti krikščionis išsaugoti tikėjimą. Nėra žinoma, kada ši knyga buvo parašyta.

Tema

Apreiškimo knygoje aprašoma ekstazės patirtis, kurią Jonas turėjo Patmo saloje, ir kurios metu iš Jėzaus Kristaus patyrė žodžių ir garsų vizijas.
Knygoje priešinamasi imperatoriaus ir Romos imperijos galios garbinimui. Tai įkvepia mažas, įbaugintas Azijos provincijos tikinčiųjų bendruomenes drąsiai tęsti savo veiklą.
Galų gale, pasak Jono, visa galia slypi Dievo ir Jėzaus Kristaus rankose. Kančia truks tik trumpą laiką, nes Kristus greitai sugrįš ir sunaikins visas bedieviškas jėgas. Jo skaitytojams siūloma perspektyva tai taikos karalystė, naujas dangus ir nauja žemė.

Žanras

Apreiškimas Jonui - tai apokaliptinių tekstų tradicijai priklausanti knyga. Ją sudaro daugybė vaizdų ir vizijų ir jų paaiškinimai. Vartojama daug slėpiningos kalbos ir nėra iki galo aišku, kas tiksliai turima omenyje.
Be to, ši knyga turi išskirtinių laiškui būdingų bruožų. Vizijos pateikiamos laiško forma. Tikriausiai šis tekstas buvo perduodamas iš vienos Vakarų Turkijos bažnyčios bendruomenės kitai, kad būtų garsiai skaitomas.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime