Žmogžudystė

Žmogžudystė laikyta sunkiu nusikaltimu tiek pagal Senojo, tiek pagal Naujojo Testamento įstatymus. Vienas iš Dešimties įsakymų tiesiogiai kalba apie žmogžudystę.

Žmogžudystė ir netyčinis nužudymas

Senojo Testamento įstatyme daroma skirtis tarp žmogžudystės ir netyčinio nužudymo:

  • žmogžudystė yra apgalvotas nužudymas, pavyzdžiui, iš pavydo. Kitas žmogžudystės pavyzdys Senajame Testamente yra nusikalstamas aplaidumas dėl siautėjančio jaučio: jei žmogus aplaidžiai nepririša jaučio, kuris linkęs badyti žmones, ir šis jautis mirtinai subado žmogų, tuomet tai laikyta žmogžudyste. Dėl įvykdytos žmogžudystės, kaltininkas turėjo būti nubaustas.
  • netyčinis nužudymas yra atsitiktinis nužudymas, pavyzdžiui, jei kažkam kapojant malkas atsilaisvina kirvio ašmenys. Tokio netyčinio nužudymo atveju žmogus galėjo bėgti į šventyklą, ir ten būtų buvęs saugus. Tokiais atvejais kraujo kerštas nebuvo leidžiamas. Po teismo netyčinį nužudymą atlikęs žmogus galėjo būti laisvas.

Išimtys

Bausmėms už žmogžudystes ar netyčinius nužudymus būta išimčių:

  • kraujo kerštas nebuvo laikomas žmogžudyste. Atitinkamai keršytojo veiksmai buvo atleisti nuo tolesnio kraujo keršto.
  • praktiškai žudyti buvo leista ir karo metu. Galų gale, izraelitai žudė Dievo priešus.
  • jei kažkas buvo sužeistas muštynių metu, tačiau mirė tik po kurio laiko, nusikaltėlis nebuvo nubaudžiamas už žmogžudystę. (Exodus 21: 20–21).

Jei žudikas buvo nežinomas

Jei kas nors buvo nužudytas, tačiau kaltininko tapatybė nebuvo žinoma, reikėjo atlikti apsivalymo ritualą.

Remiantis Deuteronomy 21: 1-9, artimiausio miesto vyresnieji ir teisėjai turėjo nusukti jaunos telyčaitės sprandą ir nusiplauti virš jos rankas garsiai pareikšdami, kad jie nepadarė žmogžudystės. Tokiu būdu miestas būdavo laikomas laisvu nuo kraujo kaltės. 

Bible Society of Lithuaniav.4.21.9
draugaukime