Teisingumo vykdymas

Bibliniais laikais sprendimus priimdavo teisėjai.


Prokurorų, kaip mūsų teisinėje sistemoje, nebuvo. Nukentėjusiajam teisinėje byloje tekdavo atstovauti kaip ieškovui. Jis teisme stovėjo šalia kaltinamojo.

Senajame Testamente

Senojo Testamento laikais teisėjais būdavo (kaimo) seniūnai}, kunigai arba karaliai. Teisėjus taip pat randame Biblijos Teisėjų knygoje. Jie ne tik priima teisinius sprendimus, bet yra ir tautos vadovai.

Naujajame Testamente

Naujajame Testamente religines bylas nagrinėdavo sinedriumas. Nereliginės bylos buvo nagrinėjamos pagal Romos teisę.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.1
draugaukime