Atleidimas

Atleidimas reiškia nusikaltimo arba nuodėmės ištrynimą. Tai gali padaryti tik nuskriaustas asmuo. Kai tik šis asmuo atleidžia už neteisingą elgesį, jo ir kaltininko santykiai atkuriami.

Biblija pirmiausia susijusi su Dievo atleidimu žmonėms ir tik po to su žmonėmis, atleidžiančiais vienas kitam.

  • Senajame Testamente atleidimas iš esmės susijęs su Dievo ir žmogaus santykiais. Žmogus yra priklausomas nuo savo kūrėjo, bet nuo jo buvo atskirtas nuodėmės. Todėl žmonėms reikia Dievo atleidimo, kad būtų galima susitaikyti.
  • Naujajame Testamente atleidimas yra tiesiogiai susijęs su Jėzumi Kristumi. Dėl Kristaus aukos tikintieji yra išgelbėti nuo nuodėmių. Kaip natūralią Dievo atleidimo pasekmę tikintieji taip pat turėtų atleisti vieni kitiems.

Bible Society of Lithuaniav.4.21.9
draugaukime