Apaštalų darbai

Apaštalų darbai tai knyga apie krikščionių Bažnyčios pradžią ir raidą. Joje pasakojama kaip geroji Jėzaus naujiena pasklido po visą pasaulį. Apaštalų darbų knyga yra parašyta to paties autoriaus kaip ir Evangelija pagal Luką ir sudaro jos tęsinį.

Turinys

Svarbiausia Apaštalų darbų knygos tema yra Šventosios Dvasios veikimas. Šventoji Dvasia yra jėga, lydinti Gerosios Naujienos sklaidą ir Bažnyčios gimimą. 
Bažnyčios plėtra taip pat yra svarbi Apaštalų dabų tema. Lukas pirmiausia aprašo krikščionių Bažnyčios augimą ir vystymąsi Jeruzalėje. Pradžioje piešiamas idealus Bažnyčios paveikslas. Tačiau vėliau kyla problemų ir bendruomenė susiduria su persekiojimais. Tuomet Bažnyčia ima augti už Jeruzalės ribų, pirmiausia Judėjoje ir Samarijoje, o vėliau Pauliaus ir kitų pasklinda ir anapus šių sričių.
Tikėjimo išplitimas lemia dar vieną svarbią temą: žydų ir ne žydų krikščionių santykius. Knyga baigiasi tuo, kad Paulius įkalinamas Romoje. Tikėjimas Jėzumi pasklido iki žemės pakraščių, tiesiai į imperijos centrus.

Stilius

Apaštalų darbų stilius yra gana išpuoselėtas. Šios knygos pratarmėje matome, kad autorius yra susipažinęs su populiaria tų dienų mokslo literatūra. Tiek Apaštalų darbuoose, tiek Luko evangelijoje matome stiliaus panašumų į graikų-romėnų istoriografinę literatūrą.

Susijusios Rašto vietos

Apaštalų darbai 1

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime