Antras laiškas Timotiejui: struktūra

Antrame laiške Timotiejui pateikiamos gairės pastoracinei veiklai krikščionių bendruomenėje.

Turinio santrauka

Laiškas prasideda įžanga, kreipimusi ir sveikinimu. Šiame laiške Timotiejui primenamas ankstesnis laiškas ir jis kviečiamas ištvermingai skelbti Evangeliją, net jei dėl to būtų persekiojamas (Antras laiškas Timotiejui 1: 3–2:13), kaip ir Paulius. Antroje 2 skyriaus pusėje ir 3 skyriuje jis raginamas nepasiduoti protingoms kalboms žmonių, kurie priešinasi tiesai. Šiame skyriuje išdėstomi ne tik klaidingo mokymo bruožai, bet ir aprašoma krizė, kuri įvyks prieš ateinant Dievo karalystei.
Nuo Antro laiško Timotiejui 3:10 Timotiejus raginamas laikytis to, kas buvo mokyta, ir jo gyvenimo pavyzdžio. Laiškas baigiasi Timotiejui skirtu prašymu greitai atvykti pas Paulių Romoje ir naujienomis apie kitus Pauliaus bendradarbius.

Struktūra

1:1-2 

 siuntėjai, adresatai ir sveikinimai

1:3-7

 padėka

1:8-18

 padrąsinimas tikėti

2:1-13

 kova dėl tikėjimo

2:14-26

 bažnyčios vadai ir priešai

3:1 – 4:8

 blogi ir geri pavyzdžiai 

4:9-22

 laiško pabaiga

hand-swipe-horizontalSwipe to see all the data

 

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime