Antras laiškas Timotiejui

Antras laiškas Timotiejui yra priskiriamas apaštalui Pauliui ir yra adresuotas jo bendradarbiui Timotiejui. Nėra žinoma kada ir kas parašė šį laišką. Laiške pateikiami nurodymai krikščionių bendruomenės vadovams. Pirmas ir Antras laiškas Timotiejui kartu su Laišku Titui yra žinomi kaip „pastoraciniai laiškai“.

Tema

Pastoraciniuose laiškuose nepritariama „klaidinantiems mokytojams“. Kai kuriais atvejais kalbama apie buvusius Pauliaus mokinius. Jie dažnai pateikiami kaip tiesioginiai patikimų Pauliaus pasekėjų priešininkai. Tikriausiai abi grupės skelbė paprastą Pauliaus mokymo versiją, nors laiškuose apie tai nėra pateikta išsamios informacijos.


Panašu, kad laiškuose apibendrinamas Pauliaus mokymas. Svarbus šio apibendrinimo komponentas tai elgesio bažnyčioje ir kasdieniniame gyvenime taisyklės.


Pastoraciniai laiškai tai patys konservatyviausi Naujojo Testamento tekstai. Todėl kitiems pavaldūs asmenys, tokie kaip vaikai, moterys ir vergai yra skatinami būti klusniais. Tikintieji raginami gyventi taip, kad niekas jais nepasipiktintų.


Konservatyvus šių laiškų tonas tikriausiai susijęs su įtampa, kurią bendruomenės sukėlė savo aplinkoje dėl savo netinkamo elgesio.

Žanras

Antrame laiške Timotiejui išdėstytos bažnytinio ir visuomeninio gyvenimo taisyklės. Tai yra laiško pavidalu parašytas testamentas.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime