Amoso knyga: struktūra

Pranašo Amoso knygoje galima išskirti dvi dalis: Amoso 1-6 ir Amoso 7-9.

Amoso 1–6

Pirmoje dalyje Dievas yra svarbiausias kalbėtojas.


Jis pateikia ne vieną ištarmę Izraelį supančioms tautoms. Šios pranašystės prasideda nuo fiksuotos formulės: „Kadangi (...) nusikalto tris ir net keturis kartus, neatšauksiu savo ištarmės.“


Paskui pranašystės susitelkia ties pačiu Izraeliu, su keliomis užuominomis į Judą. Kadangi Izraelis yra Dievo tauta, tai jis ir baus žmones už jų ydas.

Amoso 7–9

Antroje dalyje svarbesniu asmeniu tampa pats pranašas Amosas: jis pasakoja savo regėjimus vienaskaitos pirmuoju asmeniu.


Amoso 7:10-17 randame trumpą pasakojimą apie bandymus išvyti jį iš Izraelio ir išsiųsti atgal į Judą.


Knyga baigiama išganymo pranašyste Izraeliui. Jam skelbiamas taikos ir klestėjimo metas ateityje, valdant atstatytų sugriautų Dovydo namų karaliui.

Įžanga

Amoso, Sofonijo, Ozėjo ir Michėjo knygų įžangose pateikiami aprašymai beveik vienodi. Tai rodo, kad Amoso knyga anksčiau buvo viena nedidelės keturių pranašiškų knygų kolekcijos dalis, vėliau įtraukta į Dvylikos pranašų knygų kolekciją.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime