Amoso knyga

Amoso knyga yra trečioji Dvylikos pranašų raštų rinkinio knyga.

Knygos pavadinimas

Amoso knyga pavadinta pranašo, kuris minimas Amoso 1:1, vardu. Šioje nuorodoje minimi du karaliai – Uzijas ir Jeroboamas – leidžia Amoso tarnystę datuoti VIII a. viduryje (760–750 m. pr. Kr.).


Amosas buvo avių ir figų augintojas iš Tekojos miestelio, esančio už maždaug 15 km į pietus nuo Jeruzalės. Pats miestas buvo Judėjoje, bet pranašo žodžiai daugiausia adresuojami Šiaurės Izraelio karalystei.

Turinys

Pirmuose šešiuose Amoso knygos skyriuose daugiausiai kalba Dievas. Pirmiausia jis taria nuosprendį Izraelį supančioms tautoms ir taip pat teisia Izraelio tautą.


Paskutiniuose skyriuose svarbesnį vaidmenį atlieka pranašas Amosas. Knyga baigiasi pranašyste apie Izraeliui skirtą išganymą. Skelbiama ateisiant taikos ir klestėjimo metą valdant karaliui iš Dovydo giminės.

Pagrindinė tema

Pagrindinė pranašo Amoso knygos tema – Dievo nuosprendis Izraeliui. Skelbiamos negandos priežastis – visiškas įstatymo ir teisingumo nepaisymas.


Knygoje siekiama konfrontuoti su klausytojais išraiškinga, kartais sarkastiška, kalbėsena, įvardijant jų nedorybes ir raginant juos keistis.

Esminiai bruožai

Kaip ir daugelyje pranašiškų knygų, Amoso knygoje aptinkami skirtingi teksto tipai. Po įžangoje pateikiamo aprašymo ir eiliuotų poetinių vaizdinių, eina:

  • pranašiškos ištarmės ir regėjimai;
  • trumpas pasakojimas apie Amosą ir Amaziją;
  • keli tuo metu žinomi poetiniai tekstai: (Amoso 4:13; Amoso 5:8-9 ir Amoso 9:5-6).

Knygos stilius skiriasi priklausomai nuo skirtingų teksto tipų. Pranašiškos ištarmės stipriai stilizuotos: turi glaustą struktūrą ir būdingų hebrajų poezijos bruožų, pavyzdžiui pasikartojimų: „tris ir net keturis kartus“ Amoso 1:3-2:16.


Taip pat ne kartą kartojama formulė „Viešpats sako“. Tai pabrėžia, kad pranašas kalba apie Dievo autoritetą.


Poetiniuose tekstuose kalbama pakylėtai. Asmeninė regėjimų ataskaita pateikiama išraiškingai.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime