1 Samuelio

Samuelio pirmoje knygoje skaitome apie pranašą Samuelį, apie karalių Saulių, kuris yra pirmasis Izraelio karalius, ir apie karaliaus Dovydo iškilimą. Samuelio pirma ir antra knygos sudaro ištisinį pasakojimą. Biblijoje šis pasakojimas išsidėsto dar dviejose knygose ir tęsiasi Karalių pirmoje ir antroje knygose.

Knygos pavadinimas

Knygos pavadinimas 1 Samuelis yra kildinamas iš vieno pagrindinių pasakojimų veikėjų, pranašo Samuelio vardo. Jis buvo paskutinis asmuo, vadovavęs Izraeliui kaip teisėjas. Šis pranašas žymi perėjimą nuo teisėjų laikų prie karalių laikų.

Turinys

1 Samuelyje susiejamos draugėn įvairios temos:

  • Izraelio žmonės prašo ir jiems, kaip ir visoms kitoms tautoms, yra suteikiamas karalius. Tai turi ilgalaikių socialinių ir politinių padarinių Izraelio visuomenei.
  • Tuo pačiu metu Samuelio knygos skamba pranašiškai. Gyventojai perspėjami, jog nereikia, kad būtų  įdiegta paveldima monarchija. Taip pat izraelitams primenama, kad galų gale savo tautos karaliumi visad išlieka Dievas, net jei žemiškasis karalius vykdo karinę ir administracinę kontrolę. Dievas visada nustato istorijos eigą.
  • Labai svarbi tema yra Dovydo dinastijos įteisinimas. Davidui buvo pasakyta, kad jo karališkieji namai išliks amžiams. Šis pažadas yra atskaitos taškas viliantis, kad vėliau pasirodys tobulas karalius.

Stilius

1 ir 2 Samuelio pasakojimai yra pasakojamojo ir istorinio rašymo stiliaus derinys. Šios knygos gali būti laikomos aukščiausios biblinės literatūros kūriniais.

Įvairiuose siužetuose skirtingų personažų patirtys pateikiamos ir priešinamos viena su kita. Didžioji pasakojimų siužeto dalis yra vystoma per gyvus, tikroviškus dialogus. Priešingai nei 1 Karalių} ir 2 Karalių, pasakotojas beveik nekomentuoja įvykių. Pačiam skaitytojui paliekama teisė formuoti savo nuomonę.

Į pasakojimus įsiterpia giesmės, maldos ir sąrašai.

Vieta Biblijoje

Dėl knygų istorinio turinio, 1 ir 2 Samuelio knygos yra laikomos istorinėmis knygomis.

Hebrajiškoje Biblijoje Tanache, 1 ir 2 Samuelio knygų vieta yra šalia ankstyvųjų pranašų knygų: Jozuės, Teisėjų, 1 Karalių ir 2 Karalių. Šiose knygose pasakojama, kaip izraelitai užkariauja Kanaano žemę ir ten įsikurdina. Pranašai žmonėms nuolat primena Mozės įstatymą ir perspėja, kuomet jie pradeda nesilaikyti įsakymų.

Susijusios Rašto vietos

1 Samuelio 1

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime