Fariziejai

Jėzaus laikais fariziejai buvo svarbūs žydų tautos religiniai vadovai.

Kas buvo fariziejai?

Fariziejai ne tik laikėsi Senojo Testamento įsakymų, bet taip pat paisė ir žodinės Toros – žodinio įstatymų, teisės ir tradicijų interpretavimo. Jie norėjo gyventi švarų gyvenimą, būti laisvi nuo svetimtaučių įtakos, bet taip pat pasirengę pritaikyti savo tikėjimą prie naujų aplinkybių.


Žmonės labai gerbė fariziejus, kurie, kaip grupė, atsirado II a. pr. Kr.

Fariziejų profesija

Fariziejai, kaip grupė, tikriausiai priklausė išsilavinusiems vyrams iš valdančiosios klasės. Kai kurie fariziejai galėjo užimti valdžios postus, bet dauguma jų tikriausiai buvo valstybės tarnautojai, mokytojai ar teisėjai. Fariziejai susibūrė į grupę dėl savo religinių įsitikinimų ir bandė įtvirtinti savo įtaką visuomenėje.

„Fariziejus“ – garbės ženklas

Graikiškas terminas „pharisaios“ yra hebrajų kalbos žodžio „atskirti“ arba „atskirtas“ vertimas. Galbūt iš pradžių tai buvo teigiamas terminas, kurį jie patys vartojo, bet labiau tikėtina, kad pirmą kartą jį pavartojo fariziejų oponentai, o jie vėliau priėmė šį terminą ir suteikė jam teigiamą prasmę, panašiai kaip terminą „krikščionys}“.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.18.6
draugaukime