Mirusiųjų pasaulis Naujajame Testamente

Mintys apie gyvenimą po mirties Naujajame Testamente atitinka Senojo Testamento pomirtinio gyvenimo sampratą, tačiau joms įtakos turėjo ir vėlesnė žydų bei graikų mintis apie prisikėlimą ir paskutinį teismą. Paulius akcentuoja Jėzaus mirtį ir prisikėlimą; visi tikintieji numirė kartu su Jėzumi ir kartu su juo turės amžinąjį gyvenimą.

Žydų ir graikų įtaka

Senajame Testamente mirusiųjų pasaulis aprašomas kaip vieta, iš kurios negrįžtama. Tik vėlesniuose tekstuose, pavyzdžiui Danieliaus 12:2, kalbama apie mirusiųjų prisikėlimą ir paskutinį teismą. Ši samprata susijusi su žydų persekiojimo laikais valdant Antiochui IV Epifanui. Pagal 2 Makabiejų 7:14, tikėjimo kankiniai apdovanojami amžinuoju gyvenimu.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.21.9
draugaukime