Malonė Senajame Testamente

Malonė Senajame Testamente dažniausiai reiškia palaiminimus, kuriuos Dievas teikia savo žmonėms. Bet malonė taip pat gali veikti ir žmonių santykiuose. Asmuo, kuris išreiškia malonę kitam žmogui paprastai turi aukštesnį statusą nei malonės gavėjas.

Terminologija

Hebrajų Biblijoje dauguma žodžių, turinčių „malonės“ reikšmę yra kilę iš veiksmažodžio

hanan

(„pasigailėti“). Iš šio žodžio išvestiniai žodžiai yra daiktavardis

hen

ir būdvardis

hannun

(„gailestingas“). Šie žodžiai ne tik verčiami kaip „malonė“ arba „gailestingumas“, bet ir kaip „palankumas“ ar „palaiminimas“.


 


Kitas hebrajiškas žodis

hesed

, gali reikšti „malonė“. Šis terminas turi plačią reikšmę ir taip pat gali būti verčiamas kaip meilė, „ištikimybė“ ar „gerumas“.

Nepelnytas palankumas

Kai naudojamas hebrajiškas žodis

chen

arba iš jo išvestinis žodis, nusakyti malonei, tuomet kalbama apie vieno asmens dovanojamą nepelnytą malonę kitam žmogui. Ši nepelnyta malonė turi šias savybes:

  • Asmuo, teikiantis šį palankumą kitam asmeniui, dažniausiai turi tam tikrą aukštesnį statusą. Dažnai tai yra Dievas, bet taip pat juo gali būti karalius (žr. 1 Samuel 16:2).
  • Malonės negalima reikalauti. Malonė yra duodama laisvai, ir ji gali būti atšaukta.
  • Malonė nėra pasyvus žvelgimas, bet veiksmas, pavyzdžiui nuodėmių atleidimas (Psalm 41:4) arba pagalba vargingiems ar engiamiems žmonėms (%Exodus 22:25-27).

Rasti malonę Dievo akyse

Žodis „malonė“ (hebr.

chen

) dažnai naudojama posakyje "rasti malonę arba palankumą kažkieno akyse". Asmuo, kuris teikia malonę kitam žmogui yra palankiai nusiteikęs jo atžvilgiu. Tai galima matyti iš džiaugsmu spindinčio teikėjo veido. Apie tai skaitome garsiajame Mozės Kunigiškajame palaiminime, užrašytame Numbers 6:25 knygoje: „VIEŠPATS tenušviečia tave savo veidu ir tebūna tau maloningas!“ (taip pat žr. Psalm 4:7 ir Psalm 31:17). Tačiau, kai Dievas yra piktas ir nenori dovanoti savo malonės, jis slepia savo veidą (žr. pvz. Ps 27:7-9).

Malonė per santykius

Kai Dievo ir žmogaus santykis yra pagrindinis ir svarbiausias dalykas, malonei pavadinti kartais yra naudojamas hebrajų žodis

chesed

. Tokiuose tekstuose, žodis

chesed

reiškia, kad Dievas žengia link žmogaus, kuris yra baisioje situacijoje, kuris šaukiasi Dievo, kaip vienintelės galimos pagalbos.


 


Ši malonė iš Dievo (hebr.

chesed

) yra skiriamasis Dievo sandoros su Izraelio tauta bruožas. Žmonės laužo sandorą per savo nepaklusnumą Dievui, bet Dievas vis tiek lieka ištikimas savo tautai, ir net apsaugo ją nuo priešų, taip rodydamas savo malonę. Dievo

chesed

  yra jo gailestingas sprendimas atkurti santykius su savo tauta.


 


Tad

chesed

, yra malonė, veikianti esamuose santykiuose. Skirtumas tarp šio ir kito hebrajų žodžio, reiškiančio malonę (chen), yra tai, kad

chen

reikštis nėra būtinas jau esantis santykis.


 

Bible Society of Lithuaniav.4.11.20
draugaukime