Malda

Malda – tai ypatingas būdas kalbėtis su Dievu. Meldžiantis galima Dievą garbinti, jam dėkoti ar prašyti malonės, bet taip pat skųstis ar išpažinti savo nuodėmes.

Terminas „malda“

Hebrajų ir graikų kalbose nėra vieno termino, apimančio visa, ką apima lietuviškas žodis „malda“. Biblijoje vartojami žodžiai susiję su įvairiais vadinamosios „maldos“ aspektais, pavyzdžiui:

  • dėkojimu;
  • šauksmu;
  • užtarimu;
  • laiminimu;
  • garbinimu.

Širdies malda

Senajame Testamente malda dažnai yra spontaniška; tai širdies malda, kalbama ypatingu atveju. Pavyzdžiui, Onos malda prašant sūnaus Šilojo šventykloje. Ji meldžiasi tyliai, juda tik lūpos. Iš kunigo Elio reakcijos suprantame, jog tokia malda jam buvo neįprasta. Gimus Samueliui Ona meldžiasi padėkos malda, o žodžiai, kuriuos ji naudoja ta proga, skamba tarsi formulė, panaši į psalmę

Liturginės maldos

Tik vėliau Biblijos knygose, po Babilonijos tremties, matome maldas, kurios turi nustatytą formą ir yra skiriamos tam tikroms progoms. Pavyzdžiui, Danielius tris kartus per dieną meldžiasi atsigręžęs į Jeruzalę – tai su kasdieniu aukojimo šventykloje ritualu susijęs maldos būdas. Šį pokytį galima įžvelgti ir graikiškuose Danieliaus bei Esteros knygų papildymuose.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.16.16
draugaukime