Regėjimas

Biblijoje regėjimas arba vizija yra antgamtinė vizuali patirtis, kurią Dievas suteikia žmonėms (dažniausiai pranašams): Dievas žmonėms ką nors rodo bei perduoda žinią. Dažnai tai būna apreiškimas to, kas įvyks ateityje.

Terminologija

Hebrajų kalba turi įvairius žodžius „vizijai“ nusakyti. Svarbiausi iš jų yra hazon ir mareh. Abu žodžiai yra susiję su veiksmažodžiu, reiškiančiu „matyti“, ir su dviem hebrajiškais žodžiais, reiškiančiais „tas, kuris mato“. „Regėtojas“ yra dar vienas būdas vadinti pranašą.

Regėjimai klasikinių pranašų knygose

Klasikinių pranašų knygose, tokiose kaip Amoso ir Ozėjo, regėjimas yra įprastas būdas, kuriuo Dievas bendrauja su pranašais. Šiuose tekstuose regėjimas iš esmės sutampa su Dievo žodžio apreiškimu (žiūrėti pavyzdžiui Obadiah 1:1). Dievas praneša, kas nutiks Izraeliui artimiausiu metu.

Regėjimai potremtinių pranašų knygose

Potremtinių pranašų knygose regėjimai tampa vis labiau išplėtoti ir sudėtingesni. Tai akivaizdu, pavyzdžiui, Ezechielio ir Danieliaus knygose, kur Ezekiel 9 pranašas gauna ilgą ir dramatišką Jeruzalės griūties viziją. Be apreiškimų apie ateitį, Ezechielis taip pat išvysta regėjimą apie spinduliuojančią VIEŠPATIES šlovę (Ezekiel 1:28).

Danieliaus knygoje žodis „regėjimas” pasirodo apie trisdešimt kartų. Regėjimuose paslaptingu ir stebuklingu būdu atskleidžiamas žinojimas apie būsimus įvykius (pavyzdžiui Daniel 7).

Regėjimo struktūra Senajame Testamente

Senajame Testamente regėjimus paprastai sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje aprašoma, ką mato pranašas. Antroje dalyje kalba Dievas arba pranašas ir paaiškinamas regėjimas (žiūrėti pavyzdžiui Amos 7:1-3).

Sapnai ir regėjimai

Biblijoje regėjimai kartais minimi panašiai kaip sapnai, kaip Joel 3:1 atveju. Dievas naudojasi abejomis priemonėmis, norėdamas perduoti žinią žmonėms, tačiau Biblijoje yra skirtumas tarp regėjimo ir sapno. Sapnas yra konceptualizavimas, kuris visada vyksta miego metu, o tai nebūtinai taikoma regėjimui (kita vertus, žr. „nakties regėjimą“ Daniel 2:19 ir kitur): regėjimas taip pat gali pasireikšti kaip ekstazės patirtis (pranašas tada tarsi „pagrobiamas“).

Senajame Testamente sapnai dažniausiai pasirodo pasakojimuose, kaip dieviškasis apreiškimas (pavyzdžiui Genesis 28:12 ir Genesis 37:5), ir beveik niekada neaptinkamas pranašiškuose tekstuose. Pranašai kartais net neigiamai kalba apie sapnus (Jeremiah 23:25).

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.18.6
draugaukime