Antras laiškas korintiečiams

Antras laiškas korintiečiams tai vienas asmeniškiausių Pauliaus parašytų laiškų.

Turinio santrauka

Antrasis laiškas korintiečiams prasideda ganėtinai standartine įžanga, joje pristatomas siuntėjas, tie, kuriems jis siunčiamas, ir perduodami sveikinimai.
Toliau tekste 2 Kor 1:15 - 2:13 aptariamos įvairios problemos, kaip antai, pasikeitę kelionių planai ir bausmės, kurias reikia skirti tiems, kurie tampa Pauliaus sielvarto priežastimi.
2 Kor 2:14–7:4 paprastai laikomas tekstu, kuriame Paulius gina savo, kaip apaštalo, pašaukimą, tačiau šį tekstą taip pat reikėtų vertinti ir kaip Pauliaus ketinimą atkurti santykius su korintiečiais.
8 ir 9 skyriuose Paulius ragina korintiečius dosniai prisidėti prie rinkliavos Jeruzalės bažnyčiai.
2 Kor 10:1–13:10 Paulius mėgina gana griežtai įtikinti korintiečius, kad atsiribotų nuo netikrų apaštalų.
2 Kor 13:11–13 Paulius savo laišką baigia sveikinimu ir standartiniu palaiminimu, kuris dar ir šiais laikais naudojamas bažnyčiose.

Struktūra

1:1-1:11

 laiško pradžia

1:12-14

 laiško rašymo intencija

1:15 – 2:13

 įvairių problemų aptarimas

2:14 – 7:4 

 Paulius apgina savo, kaip apaštalo pašaukimą

8 – 9

 kvietimas prisidėti prie rinkliavos

10:1 – 13:10

 kvietimas atsiriboti nuo netikrų apaštalų

13:11-13

 laiško pabaiga

hand-swipe-horizontalSwipe to see all the data

 

 

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime