Agėjo knyga: datavimas

Agėjas pranašauja 520 m. pr. Kr. Dauguma mokslininkų mano, kad ši knyga, kokia yra dabar, buvo parašyta beveik tuo pačiu laikmečiu. Po keleto redakcinių štrichų ji turėjo būti baigta maždaug 518–516 m. pr. Kr.

Tikslios laiko nuorodos

Agėjo knygoje stebina aptinkamų datų tikslumas. Jo pranašystės datuojamos antraisiais Persijos karaliaus Darijaus valdymo metais. Konvertuojant šias datas į šiuolaikinius atitikmenis, galima atkurti pranašo Agėjo tarnystės bei reakcijų į ją chronologiją:

  • 520 m. pr. Kr. rugpjūčio 29 d.: kvietimas atstatyti šventyklą (Agėjo 1:1-11);
  • 520 m. pr. Kr. rugsėjo 21 d.: prasideda atstatymo darbai (Agėjo 1:12 –15);
  • 520 m. pr. Kr. spalio 17 d.: Agėjas užtikrina Dievo paramą žmonėms (Agėjo 2:1-2:9);
  • 520 m. pr. Kr. gruodžio 18 d.: kunigų pareiškimas su pranašo klausimų intarpais (Agėjo 2:10-19);
  • 520 m. pr. Kr. gruodžio 18 d.: ateityje laukiančios vilties skelbimas, kurio centrinė figūra – Zerubabelis (Agėjo 2:20-23).

Panašumai su pranašo Zacharijo knyga

Pranašo Agėjo pateiktos datos beveik sutampa su kiek vėlesnėmis Agėjo amžininko, pranašo Zacharijo, pateiktomis datomis:

Gali būti, kad iš pradžių Agėjo knyga ir Zacharijo 1-8 skyriai turėjo suformuoti vieną kompoziciją. Šie tekstai turi daug panašumų, todėl iš tiesų galėtų puikiai funkcionuoti kaip vienas literatūrinis vienetas.

Dvylika pranašų

Agėjo knyga yra viena iš dvylikos mažųjų pranašų kolekcijos knygų. Šios dvylika knygų tikriausiai buvo surinktos draugėn IV ar III a. pr. Kr. siekiant suformuoti atskirą raštų vienetą, vadinamąjį

Dodekapropetoną

, Dvylikos pranašų raštų rinkinį.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime