Abdijo knyga

Abdijo knyga yra ketvirtoji Dvylikos pranašų raštų kolekcijos knyga.

Knygos pavadinimas

Abdijo knyga pavadinta pranašo, minimo Abdijo 1:1 įžangoje, vardu. Daugiau apie pranašą Abdiją nieko nežinoma.

Pagrindinė tema ir turinys

Pagrindinė Abdijo knygos tema – Edomo tautos, provokuojamai vadinamos Ezavu, taigi ir broliškos Jokūbo tautai, teismas. Kadangi užkariavus ir sunaikinus Judą Edomas žiūrėjo ir nieko nedarė, Dievas jį nubaus.


Pranašo žodis veikiausiai buvo skirtas paguosti ir padrąsinti Judėjos gyventojus.

Esminiai bruožai

Tai trumpiausia Senojo Testamento knyga. Joje randama nemažai pranašysčių apie Edomą ir Izraelį. Nelaimės pranašystė Edomui labai panaši į Jeremijo 49 skelbiamą pranašystę. Abdijo knygos stilius iš esmės yra poetinis, bet užbaigiama vien proza.

Susijusios Rašto vietos

Abdijo 1.1

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime