2 Samuelio

2 Samuelis prasideda iškart pasibaigus 1 Samueliui. Abi knygos sudaro ištisinį pasakojimą, tačiau Biblijoje ji visuomet pristatoma per dvi knygas. Pasakojimas tęsiasi dar 1 Karaliuose ir 2 Karaliuose. 2 Samuelio knygos pagrindinė tema yra Dovydo valdymas.

Knygos pavadinimas

Knygos pavadinimas 2 Samuelis yra kildinamas iš vieno pagrindinių pasakojimų veikėjų,  prophet, Samuelio vardo. Jis buvo paskutinis asmuo, vadovavęs Izraeliui kaip teisėjas. Šis pranašas žymi perėjimą nuo teisėjų laikų prie karalių laikų.

Turinys

2 Samuelyje yra pateikiama Dovydo gyvenimo istorija. Pirmiausia jis tampa Judo, o paskui visos Izraelio tautos karaliumi.


Dovydas apibūdinamas kaip didelio tikėjimo ir atsidavimo Dievui žmogus, ir kaip karalius, kuris žinojo kelius, kaip užkariauti savo tautos žmonių širdis. Tačiau jis taip pat turi ir  neigiamą savo asmenybės pusę. Jis yra pasiruošęs daryti baisius dalykus tam, kad patenkintų savo norus ir pasiektų savo tikslus.

Stilius

1 ir 2 Samuelio pasakojimai yra pasakojamojo ir istorinio rašymo stiliaus mišinys. Šios knygos gali būti laikomos aukščiausias biblinės literatūros kūriniais.


Įvairiuose siužetuose skirtingų personažų patirtys pateikiamos ir priešinamos viena su kita. Didžioji pasakojimų siužeto dalis vystosi per gyvus, tikroviškus dialogus. Priešingai nei  1 ir 2 Karaliai, pasakotojas beveik nekomentuoja įvykių. Pačiam skaitytojui paliekama teisė formuoti savo nuomonę.


Į pasakojimus įsiterpia dainos, maldos ir sąrašai.

Vieta Biblijoje

Remiantis istoriniu turiniu, 1 ir 2 Samuelio knygos yra laikomos istorinėmis knygomis.


Hebrajiškoje Biblijoje Tanache, 1 ir 2 Samuelio knygos dedamos šalia ankstyvųjų pranašų knygų: Jozuės, Teisėjų, 1 Karalių ir 2 Karalių. Šiose knygose pasakojama, kaip izraelitai užkariauja Kanaano žemę ir ten įsikurdina. Pranašai žmonėms nuolat primena Mozės įstatymą ir perspėja kuomet jie pradeda nesilaikyti įsakymų.


 

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime