2023-11-7

Tėve mūsų

Šiandien meldžiamės:

Tėve mūsų, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

Amen.

Kur Biblijoje atrasti maldą Tėve Mūsų

Malda Tėve mūsų užrašyta Evangelijoje pagal Matą 6 skyriuje nuo 9 eilutės ir Evangelijoje pagal Luką 11 skyriuje nuo 2 – 4 eilutėse. Apaštalai šią maldą išgirdo iš paties Viešpaties Jėzaus lūpų. Atkreipkime dėmesį, kad prieš maldos tekstą ir po jo yra ir Jėzaus pamokymas kaip melstis ir kaip nesimelsti: malda nėra priemonė puikuotis prieš žmones ar šansas žodžių gausa, o gal ir jų grožiu įsiteikti Dievui. Iš karto po maldos – priminimas mums kad atleistume žmonėms jų nusižengimus. Skirtingi Evangelijos pagal Matą vertimai leidžia pilniau patirti maldos žodžių gylį ir prasmę.

Jums dar gali patikti:

Geriausia vieta įsigyti Bibliją

Kviečiame neskriausti piniginės ir įsigyti Bibliją tiesiai iš leidėjo – Lietuvos Biblijos draugijos e-knygyne BiblijaTau.lt. Išsirinkite sau Šventąjį Raštą pagal tai kas jums svarbu: puošnus viršelis, geriausia kaina, patogus dydis, kelioninis viršelis su užtrauktuku, lengvai įskaitomos didelės raidės, auksuoti puslapiai... Populiariausių Biblijų kainos nuo 19 iki 37€

Bible Society of Lithuaniav.4.20.15
draugaukime