2023-12-1

10 Dievo įsakymų

Dievo įsakymus verta žinoti visiems – tiek suaugusiems, tiek vaikams. Šiandien pati populiariausia Dešimties Dievo įsakymų versija Lietuvoje yra tokia:

Pirmasis Dievo įsakymas:
Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
Antrasis Dievo įsakymas:
Netark Dievo vardo be reikalo.
Trečiasis Dievo įsakymas:
Švęsk sekmadienį.
Ketvirtasis Dievo įsakymas:
Gerbk savo tėvą ir motiną.
Penktasis Dievo įsakymas:
Nežudyk.
Šeštasis Dievo įsakymas:
Nepaleistuvauk.
Septintasis Dievo įsakymas:
Nevok.
Aštuntasis Dievo įsakymas:
Nekalbėk netiesos.
Devintasis Dievo įsakymas:
Negeisk svetimo vyro ir svetimos moteries.
Dešimtasis Dievo įsakymas:
Negeisk svetimo turto.

Džiugus pastebėjimas dėl sekmadienio

Kaip žinia, žydai švenčia Šabą – šeštadienį. Kadangi Kristus buvo prikeltas kitą dieną po šabo – būtent ją ankstyvieji krikščionys nusprendė rinktis bendruomenėse (plg. 1 Korintiečiams 16, 2). Tiesa, net ir šiais laikais randasi svarstymų, ar nebūtų teisingiau švęsti ne sekmadienį, o šeštadienį. Diskutuoti yra sveika, bet … tik sekmadienio dėka per savaitę turime ne vieną, o dvi poilsio dienas!
Iš tiesų: visa išeina į gera mylintiems Dievą! Romiečiams 8, 28

Dekalogo variantai Biblijoje ir tikinčiųjų bendruomenėse

Dekalogas – 10 Dievo įsakymų yra užrašytas Biblijoje Išėjimo knygos 20 skyriuje ir beveik žodis žodin atkartotas Pakartoto Įstatymo 5 skyriuje.
Šiuos įsakymus taip pat lengvai atpažįstame skaitydami Naująjį Testamentą: Kalno pamoksle, Evangelijos pasakojime apie apie turtingą jaunuolį ir kitose vietose.
Prieš gilinantis į tai, ką reiškia 10 Dievo įsakymų, įdomu pastebėti, kad ne visi šiuos įsakymus vienodai numeruoja; patogi to iliustracija – čia pateiktoje lentelėje (tekstai pagal Išėjimo knygos 20 skyrių, o skaičiai rodo įsakymo numerį):

Trumpai apie 10 Dievo įsakymų originalią ir modernią reikšmę

 • Hebraiškai ir graikiškai 10 Įsakymų skamba kaip 10 Žodžių (iš to kilęs pavadinimas Dekalogas).
 • Frazę Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų kai kurios bendruomenės laiko ne Pirmojo Įsakymo dalimi, bet Įžanga į visus 10 Įsakymų.
 • Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia, žemėje, ir vandenyse po žeme nereikia suprasti kaip besąlygišką vaizduojamojo meno uždraudimą, nes Biblijoje taip pat yra ir nurodymas Sandoros Skrynią puošti angelų-cherubų skulptūromis, šventykloje naudoti vaisių formos dekoracijas ir pan.
 • Nenaudosi piktam (tikslesnis vertimas – tuščiai) VIEŠPATIES, savo Dievo, vardo visų pirma draudė priesaikos davimą neketinant jos ištikimai laikytis.
 • Atmink ir švęsk šabo dieną – mėgstantiems tikslumą verta atkreipti dėmesį, kad šabo pradžia laikoma penktadienį kelios minutės iki saulėlydžio, o pabaiga – šeštadienį valanda po saulėlydžio. Įsakymas tuo metu reikalauja teikti poilsį ir visiems kitiems – vaikams, vergams, svetimtaučiams, netgi darbiniams gyvuliams.
 • Gerbk savo tėvą ir motiną – šalia to, ką žinome apie pagarbą tėvams, galime prisiminti ir materialiąją pusę: Jėzus smerkė fariziejų mokymą, kviečiantį žmones kuo gausiau aukoti šventyklai užuot pasirūpinus savo tėvų poreikiais jų senatvėje.
 • Nežudysi – originaliame tekste pavartotas žodis aiškiai rodo, kad įsakymas draudė žmogžudystę, bet nedraudė gyvybės atėmimo kitais – teisėtais atvejais kaip kariavimas, mirties bausmė ir pan.
 • Nesvetimausi – vėlgi tikslumo dėlei verta prisiminti, kad įsakymas saugojo tuometinių formų santuoką, pavyzdžiui – nesmerkė daugpatystės.
 • Nevogsi – šiam įsakymui mažiausiai trūksta papildomų paaiškinimų.
 • Neliudysi melagingai – įsakymas visų pirma nukreiptas į tai, kad sprendžiant žmonių ginčus teisėjas galėtų tiksliai išsiaiškinti aplinkybes, nustatyti tiesą ir priimti teisingą sprendimą. Ir tuomet, ir dabar liudytojų parodymai yra vienas svarbiausių įrodymų teisme, nuo jų teisingumo priklauso žmonių gyvybės ir turto likimas.
 • Negeisi savo artimo namų; negeisi savo artimo žmonos ar vergo bei vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui – visi ankstesni įsakymai skatino arba draudė kokį nors elgesį, veiksmus, žodžius, o šis įsakymas – draudė norą! Tačiau ir Biblijoje, ir gyvenime daug pavyzdžių, kai laiku nepažabotas geismas nuvedė į vagystes, žmogžudystes, svetimavimus… Ir dar: prisiminkime, kad klausimas “o kas gi yra mano artimas” jau buvo užduotas ir jau atsakytas Evangelijos pagal Luką 10 skyriuje.
 • Dekaloge sutraukta esmė kokio elgesio ir kokio požiūrio Dievas reikalauja iš žmonių, bet tai nėra baigtinis sąrašas kur būtų galima pasakyti “štai tas draudžiama, o visa kita yra leidžiama”. Mokslininkai priskaičiuoja, kad žydų tauta privalėjo laikytis daugiau nei 600 Senajame Testamente užrašytų įsakymų ir nurodymų.

Jums dar gali patikti:

Visa Biblija telefone

Jūsų patogumui - Biblija internete, kurią iš karto galite skaityti nemokamai - tiek telefone, tiek ir kompiuteryje. Kad ateityje būtų patogiau, atsidariusį puslapį išsisaugokite mėgstamiausiųjų nuorodų skirtuke :)

Bible Society of Lithuaniav.4.21.9
draugaukime