Izraelio kaimyninių karalysčių karaliai

Be Izraelio ir Judo karalių, Biblijoje minimi ir aplinkinių tautų karaliai. Dažnai minimas Egipto faraonas, tačiau filistinų, Moabo, Edomo, Amono ir Aramo karaliai taip pat vaidina svarbų vaidmenį.

Egiptas

Egipto monarchija buvo laikyta dieviška institucija, o faraonas laikytas dievybe. 

Faraonai Biblijos pasakojimuose retai turi vardus. Dėl to sunku susieti biblinius pasakojimus su nebibline informacija. Žinomiausias faraonas, kuris minimas Biblijoje, yra faraonas Nekojas II (2 Kings 23: 29). 605 m. pr. Kr. jį nugalėjo karalius Nebukadnecaras Karkemiše.

Filistinai

Filistinai gyveno palei Izraelio pakrantę. Jų teritoriją sudarė penki miestai-valstybės, kiekviena iš jų turėjo savo karalių: Ašdodas, Gaza, Aškelonas, Gatas ir Ekronas. Tad jų valdymo forma buvo kitokia nei Izraelio ir Judo.

Biblijoje nėra minimi filistinų karalių vardai.

Moabas, Edomas, Amonas

moabitai, edomitai ir amonitai buvo giminingos izraelitams tautos. 

Keli moabitų karalių vardai paminėti Biblijoje, įskaitant karalių Egloną. Judges 3:14 pasakyta, kad izraelitai turėjo tarnauti Eglonui keturiolika metų, kol Ehudas jį nužudė. Iš kitų istorinių šaltinių mes taip pat žinome apie Karalių Mešą. Pasak 2 Kings 3: 4, jis buvo avių augintojas ir karalius.

Edomitai turėjo savo karalių, tačiau ilgą laiką jie turėjo mokėti duoklę izraelitų monarchijai. Edomitai Biblijoje vaizduojami neigiamai: po išėjimo iš Egipto Edomo karalius atsisakė leisti izraelitams praeiti per savo šalį.

Amonitai Biblijoje taip pat turi negerą reputaciją. Karalius Nahašas mėgino užkariauti Jabešo miestą, tačiau Saulius išlaisvino jo gyventojus.

Aramas

Aramo karaliai Biblijoje atlieka svarbų vaidmenį. Tarp Aramo ir Šiaurinės Izraelio Karalystės dažnai vyko karas. Pavyzdžiui, 1 Kings 20 karalius Ben Hadadas užpuola karalių Ahazą. Pasak 2 Kings 16: 7, izraelitai galiausiai sudaro sąjungą su Aramo karaliumi, juos užpuolus asirams.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.18.10
draugaukime