Dešimtinė

Kaip auką Dievui izraelitai turėjo atiduoti dešimtadalį savo derliaus ar kaimenės produkcijos. Jokūbas pirmasis pažadėjo Dievui atseikėti dešimtadalį nuo visko, ką iš jo gauna (Pradžios 28:22).

Kam dešimtinės buvo panaudojamos?

Dešimtines surinkdavo levitai. Viešpačiui jie turėdavo paaukoti geriausią jos dalį, o likusią dalį buvo leidžiama pasilikti sau pragyvenimui.


Pareiga mokėti dešimtinę pamažu tapo savotišku šventyklos mokesčiu, mokamu už atnašos paaukojimo paslaugą ir kunigų išlaikymą (Pakartoto įstatymo 14:22-29).

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.16.20
draugaukime