Teisingumo vykdymas Naujajame Testamente

Judėja priklausė Romos imperijai, todėl buvo pavaldi romėnų jurisdikcijai. Bet taip pat veikė ir žydų, religinis, teismas, kuris skelbdavo sprendimus vidiniais žydų klausimais. Šis teismas vadinamas sinedrionu. Tačiau Romos teismas turėjo didžiausią autoritetą.

Jėzus prieš teisėją

Pagal evangelijas, Jėzų pirmą kartą pasmerkė sinedriumas, bet paskui jis buvo nusiųstas ir pas Romos valdytoją Poncijų Pilotą. Ir būtent Pilotas paskelbia nuosprendį, kad Jėzus turi būti nukryžiuotas.

Paulius prieš teisėją

Paulius taip pat stoja prieš romėnų teismą, nes buvo Romos pilietis, todėl turėjo tam tikras teises. Tad Pauliaus nebuvo galima nei surakinti, nei nuplakti. Jis taip pat turėjo teisę būti teisiamas Romos mieste, ir šia teise pasinaudojo. Galiausiai Romoje jam buvo paskirtas namų areštas. Biblijoje nesakoma, ar vėliau Paulius buvo pasmerktas, bet tai tikrai tikėtina.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.16.20
draugaukime