Dievo karalystė

Senovės Artimuosiuose Rytuose, įskaitant Senąjį Testamentą, Dievas, kaip ir kiti dievai, dažnai buvo suvokiamas kaip karalius}.

Dievas kaip Karalius Biblijoje

Senajame Testamente Dievo karalystė atsispindi žmonių varduose: Malkišūva („Viešpats yra karalius“) arba Ahimelechas („Dangaus karalius yra mano brolis“).


Dievą kaip karalių itin dažnai minimas Psalmių knygoje. Šis Karalius nugali visus savo priešus žemėje ir danguje. Jis vykdo teisingumą ir rūpinasi vargšais, našlėmis ir našlaičiais. Jis gyvena danguje, kur jo sostą saugo kerubai.

Dievas kaip Teisėjas

Senojo Testamento raštininkai Dievą laiko ne tik Karaliumi, bet ir aukščiausiuoju Teisėju bei įstatymų leidėju. Šios pareigos kyla viena iš kitos. Dievas dažnai laikomas soste sėdinčiu Teisėju. Puikų šito įvaizdžio pavyzdį galima rasti Psalmės 9:8.

Dievas kaip karalius kitose kultūrose

Kitose senovės Artimųjų Rytų kultūrose dievybė buvo laikoma karaliumi.


Per Naujuosius metus senovės Babilonijoje buvo švenčiamas kūrinijos atgimimas; persakomas ar suvaidinamas dievo Marduko pergalės prieš chaosą pasakojimas. Žmonės šventė garbindami Marduką kaip pasaulio karalių.


Egipte žemiškasis karaliaus ir dievai buvo glaudžiai susiję. Po mirties Egipto karalius buvo laikomas dievu.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.18.6
draugaukime