Karalius Senajame Testamente

Senajame Testamente karalius buvo svarbiausias tautos vadovas, lyderis. Tačiau Izraelio žmonės ne visada turėjo karalių. Babilonijos tremtis užbaigė monarchijos laikotarpį.

Nuo dvylikos giminių iki karalystės

Teisėjų laikotarpiu izraelitai pareiškė norą turėti karalių, kaip kitos tautos. Tuomet Saulius buvo pateptas pirmuoju karaliumi. Nuo maždaug 1030 iki 586 m. pr. Kr. Izraelio gimines valdė karalius.


Karaliaus teisės ir pareigos


Izraelyje karaliaus sostas buvo paveldimas ir iki gyvos galvos. Svarbiausios karaliaus užduotys ir pareigos:

 • vadovauti kariuomenei;
 • vadovauti žmonėms;
 • nustatyti mokesčius;
 • vykdyti teisingumą;
 • būti atsakingam už kulto vykdymą.

Judo karalystė ir Izraelio karalystė

Pirmieji karaliai Saulius, Dovydas ir Saliamonas karaliavo visoje Izraelio teritorijoje. Po Saliamono mirties (apie 930 m. pr. Kr.) kraštas pasidalino į dvi atskiras karalystes, kurių kiekviena turėjo savo karalių:

 • Šiaurinė dalis – Izraelis su sostine Samarija. Izraelio karalystė išliko nepriklausoma iki 721 m. pr. Kr.
 • Pietinė dalis – Judas su sostine Jeruzale. Judo karalystė buvo nepriklausoma iki 586 m. pr. Kr. Čia valdžioje liko Dovydo palikuonys.

Karaliaus kritika

Izraelio karalius nebuvo šventas ar apsaugotas nuo kritikos, kaip Egipto faraonai ar Asirijos ir Babilonijos karaliai. Bibliniai pranašai atvirai kritikavo karalių kai jis nesilaikydavo Dievo įstatymų. Biblijoje tokie konfliktai vyko tarp:

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

 • skaityti daugiau Biblijos vertimų
 • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
 • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
 • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

 • audio Naujasis Testamentas
 • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
 • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
 • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
 • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.19.1
draugaukime