Karalius Naujajame Testamente

Naujojo Testamento laikais izraelitai savo karaliaus jau neturėjo. Juos valdė Erodas Didysis ir jo palikuonys, kuriuos paskyrė romėnai.

Jėzus – Karalius

Karaliaus titulas Naujajame Testamente paprastai taikomas Jėzui. Į Jeruzalę jis įžengia kaip karalius ir vadinamas karaliaus Dovydo palikuoniu. Jėzus laikomas pažadėtuoju Mesiju.


Jėzų nukryžiavus ant jo kryžiaus prikalamas užrašas: „Šitas yra Jėzus, žydų karalius.“ Dėl šio kaltinimo jis buvo nuteistas mirties bausme.

Karaliai palyginimuose

Jėzus savo palyginimuose dažnai kalba apie karalius ir karalystes. Jis nori paskatinti žmones mąstyti suteikdamas jiems naują požiūrį į realybę, naudodamas pavyzdžius iš kasdienio gyvenimo.

Romos karaliai

Romėnai valdė visą Viduržemio jūros regioną, kuriame buvo paskyrę (vietinius) valdovus, tokius kaip Erodas ir jo sūnūs.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.18.10
draugaukime