Archelajas

Archelajas yra vienas iš Erodo Didžiojo sūnų. Mirus tėvui jam pavedama valdyti Judėją, Samariją ir Idumėją. Archelajas valdo šias teritorijas nuo 4 m. pr. Kr. iki 6 m.

Nušalintas ir ištremtas

Archelajas buvo ypač nepopuliarus valdovas, nes valdė geležiniu kumščiu. Įtakingų žydų ir samariečių delegacija pasiskundžia dėl jo imperatoriui Augustui. Reaguodamas į jų skundą imperatorius nušalina Archelają ir ištremia jį į Galiją.


Paskui Judėja tampa Romos provincija, valdoma prefekto.

Naujasis Testamentas

Naujajame Testamente Archelajas minimas tik vieną kartą – Mato 2:22. Čia rašoma, kad Juozapas ir Marija ketino grįžti kartu su Jėzumi iš Egipto į Izraelio kraštą, bet išgirdę, kad Archelajas valdo Judėją po savo tėvo Erodo mirties, pabūgo ten vykti. Vietoj to jie nusprendžia vykti į Galilėją ir įsikuria Nazareto mieste.

Susijusios Rašto vietos

Mato 2.22

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.16.20
draugaukime