Šventoji Dvasia

Šventosios Dvasios veikimas – viena pagrindinių Biblijos temų. Biblijoje „dvasia“ naudojama Dievo buvimui ir galiai apibūdinti. Dievo dvasios kaip „Šventosios Dvasios“ apibūdinimas pirmiausia randamas Naujajame Testamente.

Šventosios Dvasios samprata

Hebrajiškas žodis dvasiai nusakyti yra „ruah“, graikiškas žodis – „pneuma“. Pagrindinė šių žodžių reikšmė – „vėjas“ arba „kvėpavimas, alsavimas“.


Derinys su žodžiu „šventas“ dažniausiai randamas Naujajame Testamente (ypač pas Luką ir Joną), tačiau net ir ten žodis „dvasia“ dažniai figūruoja savarankiškai. Senajame Testamente žodžių kombinacija „Šventoji Dvasia“ aptinkama labai retai: (Psalmėje 51:11 ir Izaijo 63:10-11).

Dievo dvasia Senajame Testamente

Dievo dvasios galia pirmiausia pasireiškia charizmatinėse teisėjų ir ekstazę išgyvenančių pranašų figūrose. Teisėjams Dievo dvasios duodama tam tikram laikui, kad šie galėtų atlikti ypatingą užduotį. Kai sakoma, jog pranašai yra pripildyti Dievo dvasios, reiškia, kad jie yra ekstazės būsenoje. Religinis įkvėpimas pasireiškia ekstaze.

Kai vadovavimo tautai atsakomybė iš teisėjų pereina karaliams, keičiasi ir Dievo dvasios įvaizdis: tampa ne toks dinamiškas. Dievo dvasią imama sieti su tam tikra funkcija: karaliaus patepimo praktika rodo, kad Dievo dvasia nusileidžia ant karaliaus ir su juo pasilieka. Vėliau tai taikoma mesijui ir visai tautai.


Pranašų Ezechielio ir Joelio raštuose Dievo dvasiai suteikiamas nepaprastas vaidmuo. Pavyzdžiui, Ezechielio 37:1-14 kaulų slėnio regėjime Dievo dvasia suteikia naują gyvenimą tremtyje gyvenantiems viltį praradusiems žmonėms. Pranašo Joelio knygoje dvasios išsiliejimas ant visos tautos reikš, jog atėjo Viešpaties diena.

Šventoji Dvasia Naujajame Testamente

Krikščionių bendruomenė apibūdinama kaip bendruomenė, pilna Dvasios. Tai akivaizdu visuose Naujojo Testamento tekstuose. Šventoji Dvasia minima įvairiausiuose kontekstuose, pavyzdžiui:

  • Krikšto Šventąja Dvasia pasakojimas, vadinamas Sekminėmis, randamas Jono 20:19-23 ir Apaštalų darbų 2:1-13;
  • Jėzaus prisikėlimas, kaip ir krikščionių, taip pat siejamas su Dievo dvasia (Romiečiams 1:4);
  • Jėzaus krikšto metu Dvasia nusileidžia ant jo balandžio pavidalu (pavyzdžiui, Luko 3:22);
  • Dvasia veikia Jėzui apreiškiant savo dievišką galią (pavyzdžiui, išvarant demonus, žr. Mato 12:28);
  • Pauliaus laiškuose, kai jis kalba apie įstatymo vietą krikščionių gyvenime (pavyzdžiui, Romiečių 8:2-4);
  • Evangelijoje pagal Joną Dvasia atlieka labai svarbią funkciją; ji apibūdinama kaip tam tikra karalystė, kontrastuojanti su pasaulio karalyste: tamsa ir kūnu (žr., pavyzdžiui, Jono 3:5-6).

Bible Society of Lithuaniav.4.11.18
draugaukime