Meilė Senajame Testamente

Senajame Testamente Dievo meilė savo tautai yra išreikšta jo Sandoroje su Izraeliu. Kadangi Dievas myli žmones, jie taip pat turi mylėti Dievą. Didelė svarba teikiama ir artimo žmogaus meilei.

Terminologija

Senajame Testamente „meilei” nusakyti hebrajų kalba yra vartojami du svarbiausi žodžiai:

  • ahava, galintis reikšti tiek dieviškąją, tiek žmogiškąją meilę;
  • hesed, reiškiantis tvirtą, ištikimą meilė. Tai meilė, kuri apibūdina Sandorą tarp Dievo ir jo tautos. Be „meilės“, hesed taip pat gali būti išverstas kaip „ištikimybė“, „gerumas“ ar „palankus žvelgimas“.

Žmonių tarpusavio meilė

Senajame Testamente pasireiškia įvairios žmonių tarpusavio meilės formos:

  • Erotinė meilė: Kaip matyti Genesis 1:27, žmogus yra sukurtas kaip vyras ir moteris. Taigi, nuo pat pradžios lytiškumas yra dalis to, ką reiškia būti žmogumi.
  • Romantinė meilė: visą gyvenimą trunkantis artumas per atsidavimą ir ištikimybę (žiūrėti Ecclesiastes 9:9 ir Song of Songs 8:6-7).
  • Šeimos meilė: šeimos ir giminės tarpusavio saitai buvo nepaprastai stiprūs senovės Izraelyje. Meilė ir ištikimybė buvo svarbi šeimyninių santykių dalis. Tai iliustruoja, pavyzdžiui, Naomės ir jos marčios Rūtos (Ruth 4:15), Abraomo ir jo sūnaus Izaoko (Genesis 22:2) ryšys.
  • Draugystė ir artimo meilė: daugelyje ištraukų pabrėžiama meilės svarba artimiesiems. Kaip „meilės“ būdai ir išraiška nurodoma: mylėti artimą kaip patį save (Leviticus 19:18), gerbti kitus (1 Kings 5:15), būti draugišku (Proverbs 17:9) rūpintis svetimšaliais (Leviticus 19:34).

Dievo meilė

Senajame Testamente Dievo meilė ypač pasireiškia per Dievo įsitraukimą ir veikimą Izraelio tautos istorijoje:

Ozėjo knygoje Dievo meilė Izraeliui lyginama su vyro meile savo žmonai (Hosea 3:1).

Žmonių meilė Dievui

Pakartoto įstatymo knygoje net keliose vietose randamas nurodymas Izraelio žmonėms mylėti Dievą (vienas iš tokių nurodymų užrašytas Deuteronomy 6:5). To pagrindas yra Dievo Sandora su Izraeliu: kadangi Dievas myli savo žmones, jis yra ištikimas jiems ir dovanoja savo malonę – savo ruožtu žmonės yra raginami mylėti Dievą (žiūrėti Psalm 31:24).

Senajame Testamente Dievo meilė reiškia gyvenimą pagal Dievo valią (Deuteronomy 10:12) ir jo įstatymų laikymąsi (Deuteronomy 5:10).

Bible Society of Lithuaniav.4.19.1
draugaukime