Mamona

Biblijoje sąvoka „mamona“ yra nuoroda į pinigus ar turtus, kurie žmonėms gali tapti stabu.

Ką reiškia „Mamona“?

Mamona veikiausiai kildinama iš aramėjiško žodžio mammona (ar iš hebrajiško mammon), kurio reikšmė „pinigai“, „nuosavybė“, „pelnas“, „turtai“. Iš pradžių šis žodis turėjo neutralią prasmę, tačiau vėlesniuose žydų šaltiniuose jo reikšmė vis labiau neigiama.

Mamona Biblijoje

Žodis „mamona“ Biblijoje aptinkama keturis kartus, visais kartais Jėzaus žodžiuose:

  • Evangelijose pagal Matthew 6:24 ir Luke 16: 13 Jėzus vertina mamoną kaip blogio jėgą, kuriai galima pradėti vergauti ar kuri gali tapti garbinamu dievu: „Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai“.
  • Evangelijoje pagal Luke 16: 9–11 kalbama apie melagingą Mamoną. Ji vadinama „neteisingąja“, nes turtas ir pinigai dažnai įgyjami netinkamu būdu. Jėzus visgi skatina savo mokinius pinigus naudoti būtent taip, kad dalinantis būtų reiškiama artimo meilė, o per tai – tarnavimas Dievui.

Mamona vėlesniuose krikščioniškuose raštuose

Vėlesniuose krikščionių tekstuose Mamona kartais vaizduojama kaip demonas. „Turto“ personifikacija veikiausiai grindžiama Luke 16: 13. Ten Mamona supriešinama su Dievu ir vadinama kitu „šeimininku“.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.18.10
draugaukime