Nuodėmė Senajame Testamente

Nuodėmės sąvoka yra labai svarbi izraelitų religijoje. Dievo įsakymų dėl ritualų, etikos ar moralės pažeidimas yra pagrindinė Senojo Testamento teologijos tema.

Terminologija

Hebrajų Biblijoje yra randama daugiau kaip penkiasdešimt skirtingų žodžių nusakančių sąvoką „nuodėmė“. Trys svarbiausi:

  • hata: padaryti klaidą, nepataikyti į taikinį. Klaida gali būti atsitiktinė arba tyčinė.
  • pasha: taisyklių laužymas tyčia; maištas, paprastai prieš Dievą.
  • avon: neteisybė, nusikaltimai. Šis žodis beveik visada vartojamas kaip kaltas prieš Dievą, o ne kaltas žmonių atžvilgiu.

Nuodėmė kaip žmonijos esmingas bruožas

Biblijoje nuodėmė laikoma kažkuo universaliu, bendra žmogiškąja savybe: kiekvienas žmogus nuo gimimo yra linkęs į nuodėmę (Genesis 8:21 ir Psalm 58:3).

 

Žmogaus nuodėmė turi vietą jo širdyje (žr. Jeremiah 17:9). Senajame Testamente širdis simbolizuoja žmogaus valią. Todėl žmogaus valia yra pikta.

 

Tai, kad žmogus yra nuodėmingas, negali būti laikomas pasiteisinimu dėl nuodėmingo elgesio. Biblijoje žmonės visada yra atsakingi už savo veiksmus.

Etinė nuodėmė ir nuodėmė kultui

Senajame Testamente susiduriame su nuodėme įvairiose gyvenimo srityse:

Nuodėmės pasekmės

Vyraujanti nuostata Senajame Testamente yra tai, kad Dievas gali nubausti žmones už jų nuodėmę. Taip gali atsitikti įvairiais būdais:

  • Nuodėmė atskiria žmones vienas nuo kito arba kūrinius nuo Dievo. Tai matome Genesis 1-11 pasakojimuose.
  • Daugelyje tekstų Izraelį ištikusios nelaimės, pvz., kitų tautų priespauda, laikomos Izraelio neištikimybės Dievui pasekme (žr., pvz., Deuteronomy 27 –28).
  • Pranašiškuose tekstuose Dievas dėl padarytos nuodėmės teisia Izraelį ir kitas tautas (pvz., Isaiah 2:10-21).
  • Bibliniuose tekstuose kur kalbama apie įstatymus minimos ir bausmės, kurios, tam tikrų pažeidimų atveju, turėtų būti taikomos. Pačių sunkiausių nusikaltimų atveju, bausmė buvo mirties bausmė. Bausmė turėjo būti atlikta bendruomenės, kitaip Dievas pats ją atliks. Pastaruoju atveju buvo ištarta tam tikra formulė, pagal kurią kaltininkas nebeturi jokių santykių su Dievu, žr., pvz., Leviticus 22:3.

Nepaisant to, nuodėmės gali būti atleistos. Taip galima atkurti santykius su Dievu.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.18.6
draugaukime