Švaru ir nešvaru: moralinis reikšmingumas

Švarumo įstatymai pirmosiose penkiose Biblijos knygose (Penkiaknygėje) nėra moralinės taisyklės. Tai visų pirma religinio gyvenimo taisyklės, santykių su Dievu taisyklės. Tačiau vėlesniais laikais švarumas tapo moralinės tvarkos simboliu, aprašytu ir skleidžiamu per pranašų knygas ir išminties literatūrą.

Nešvarumas kaip nuodėmė

Išminties literatūroje ir pranašų knygose nešvarumas reiškia tą patį, ką ir nuodėmė (žr., pvz., Isaiah 64:5, Ezekiel 23:30 ir Amos 7:17). Šiuose tekstuose randame žodžių, susijusių su kultu ir ritualais, tačiau tokia kalba naudojama religiniams ir etiniams reikalams. Pavyzdys: „Nuplausiu jus tyru vandeniu, bus nuvalyti visi jūsų nešvarumai, visi jūsų stabai bus pašalinti.“ (Ezekiel 36:25).

Švarumas ir asmeninis tikėjimas

Švarumas gali būti taikomas ir asmeninio dvasingumo kontekste, kaip Psalm 15:2-5 ir Psalm 24:4. Į klausimą, kas gali kreiptis į Dievą, atsako: „Tas, kurio rankos nekaltos ir širdis tyra, kuris netrokšta tuštybių“.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.16.20
draugaukime