Švaru ir nešvaru

Biblijoje sąvokos „švaru“ ir „nešvaru“ pirmiausia yra naudojamos kulto aplinkoje. Šiomis sąvokomis nurodoma, kas šventovėje ir aplink ją yra tinkama naudoti, o kas netinkama. Vėlesnėse Biblijos knygose šie terminai taip pat įgijo socialinę ar moralinę reikšmę.

Švarumo įstatymai

Kunigų knygos 11-15 skyriuose išdėstytos švarumo taisyklės. Pavyzdžiui, žmogus tampa nešvariu, jei paliečia dvėseną arba serga tam tikra odos liga. Visų rūšių „išskyros“ iš lytinių organų (pvz., menstruacijų kraujas) gali padaryti žmogų nešvariu. Taip pat yra gyvūnų, kurių negalima valgyti, ir net daiktai gali būti nešvarūs, pavyzdžiui, jei juos suteršė pelėsis.

Reikšmingumas kultui

Senajame Testamente sąvokos „švaru“ ir „nešvaru“ pirmiausia taikomos tradicijoms, susijusioms su šventykla ir religine praktika. Kai objektai, žmonės ir gyvūnai yra „nešvarūs“, jų negalima naudoti šventovėje ir jos prieigose.

Vėliau sąvokos „švarus“ ir „nešvarus“ įgyja santykinę reikšmę gyvenime ir tampa socialinių arba moralinių įsitikinimų dalimi.

Šventumas

Toroje švarumo dėsniai pirmiausia skirti kunigams ir religiniuose ritualuose dalyvaujantiems asmenims (Exodus 30:18-21, Numbers 8:6). Pagal Kunigų knygą, kunigo užduotis yra daryti skirtumą tarp švento ir kasdieniško, nuo to, kas ritualiai yra švaru ir nešvaru (Leviticus 10:10). Svarbiausia to priežastis – Dievo ir žmogaus santykiai. Kadangi Dievas yra šventas ir atstovauja tyrumui, kiekvienas kontaktas su Dievu turi vykti pagal švarumo taisykles. Šį principą randame vadinamajame „šventumo dėsnyje“: „Todėl pašvęskite save ir būkite šventi, nes aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas“ (Leviticus 11:44).

Įsakymas būti šventam švarumą pirmiausia iškelia, kaip funkcinę sąvoką. Tai priemonė įvertinti, ar kas nors gali dalyvauti rituale. Skirtumas tarp švaraus ir nešvaraus rodo, ar žmonės, gyvūnai ir daiktai priklauso bendruomenei, ir, ar jie gali patekti į šventovę.

Nešvarumo formos

Kaip minėta anksčiau, Senajame Testamente yra įvairių nešvarumo formų:

Susijusios Rašto vietos

Kunigų 11

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.16.20
draugaukime