Viešpats: YHWH

Biblijoje žodis „Viešpats“ vartojamas kaip Dievo vardas. Žodis „Viešpats“ hebrajiškai yra „YHWH“.

Tik priebalsiai

Dievo vardą YHWH sudaro keturi priebalsiai, todėl kartais jis vadinamas tetragrama („keturios raidės“ arba „keturių raidžių žodis“). Nekeista, kad Dievo vardą sudaro tik priebalsiai, nes hebrajų Biblijos tekstą iš pradžių sudarė tik priebalsiai. Žmonės balsius skaitydavo, bet neužrašydavo. Vėliau prie teksto buvo pridėti balsių ženklai.

YHWH reikšmė

Šio vardo reikšmė buvo susijusi su hebrajų veiksmažodžiu „hayah“, reiškiančiu „būti“. Dievas apsireiškė Mozei kaip YHWH ir paaiškino: „Aš esu, kuris esu. (...) Aš Esu“ (Išėjimo 3:14-15).

YHWH tarimas

Nėra žinoma, kurie balsiai tradiciškai priklausė Dievo vardui. Paprastai manoma, kad jie buvo „a“ ir „e“. Šiuo atveju YHWH skambėtų kaip „Jahvė“.


Kai vėliau žydai prie teksto pridėjo balses, tai prie YHWH pridėjo ne „a“ ir „e“, o hebrajiško žodžio „Adonai“, reiškiančio „Viešpats“ ar „mano Viešpats“, balsinius ženklus. Taip atsitiko todėl, kad, garsiai skaitant Dievo vardą, žodis YHWH buvo pakeičiamas žodžiu Adonai, nes judaizmo pradžioje Dievo vardas nebuvo tariamas.


Tetragrama YHWH su balsiniais ženklais Adonai skamba kaip „Jehova“, tačiau tai klaidingas priebalsių (YHWH) ir balsių (Adonai) derinys.

Dievo vardas Septuagintoje

Septuagintoje Dievo vardas YHWH taip pat buvo pakeistas į Adonai. Vėlesnėse Septuagintos versijose šis vardas (YHWH) buvo išreikštas graikišku žodžiu „Kiurios“, reiškiančiu „Viešpats“, kaip ir Adonai.

Viešpats

Sekant Septuagintos pavyzdžiu, beveik visi vėlesni Biblijos vertimai, senieji ir modernūs, Dievo vardą YHWH keičia vardu „Viešpats“. Bet lygiai taip pat į lietuvių kalbą verčiamas ir vardas „Adonai“, Senajame Testamente vartojamas kaip Dievo vardas. Kad būtų aiškiau, kai originalo tekste vartojamas vardas YHWH, vertimo tekste jis perrašomas didžiosiomis raidėmis: VIEŠPATS.

Susijusios Rašto vietos

Išėjimo 3.14 - Išėjimo 3.15

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.16.20
draugaukime