Dievo Šventumas

Biblijoje Dievas apibūdinamas kaip šventas. Tačiau yra ir kitų būtybių ir žmonių, objektų ir dalykų, kurie taip pat vadinami šventais. Tai leidžia suprasti, kad jie buvo atidėti Dievui.

Dievas kaip Šventasis

Senajame Testamente Dievas vadinamas „šventuoju“ apie šimtą kartų. Išsireiškimas „Izraelio šventasis“ vartojamas 36-iose vietose.

 

Kai kuriose knygose Dievo šventumas nėra akcentuojamas, pavyzdžiui Pakartoto įstatymo knygoje, kur pagrindinis dėmesys kreipiamas į žmonių šventumą. Kitose knygose, Dievo šventumas yra svarbi tema, pavyzdžiui Izaijo knygoje, kur Dievo šventumas ryškiai kontrastuoja su žmonių nuodėmėmis.

Šventos būtybės ir daiktai

Senajame Testamente sąvoka „šventas” vartojama įvairiai. Tai gali būti nuoroda į:

  • būtybes, kurios yra Viešpaties artumoje (pavyzdžiui Daniel 8:13);
  • žmones, kuriuos Dievas paskyrė savo tarnybai (ypač Izraelio gyventojus, žiūrėti pavyzdžiui Exodus 19:6, tačiau taip pat ir kunigus);
  • daiktus, kurie buvo skirti kulto reikmėms, ypač šventykloje;
  • vietas, pavyzdžiui Jeruzalę, kaip šventąjį miestą (Psalm 46:4);
  • laiką, pavyzdžiui Šabą.

Krikščionys kaip Šventieji

Naujajame Testamente žmonės ir dalykai taip pat vadinami šventais – tai leidžia aiškiai suprasti, kad jie yra susiję su Dievu. Tai apima ir Kristų bei Dievo dvasią, taip pat vadinamus šventais.

Krikščionių vadinimas „šventaisiais” reiškia, kad jie yra Dievo pašauktieji, tikintys į Jėzų Kristų ir besilaikantys įsakymų.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.16.20
draugaukime