Pranašas Senajame Testamente: klasikiniai pranašai

Pranašai iš aštuntojo ir septintojo amžiaus pr. Kr., laikotarpio iki tremties, dažnai vadinami „klasikiniais pranašais“. Šie pranašai gyveno Izraelio monarchijos laikotarpiu. Jų vardai susieti su daugybe pranašiškų knygų.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami pranašai, kurie dažniausiai priskiriami klasikiniams pranašams, amžius bei karalystė, kurioje jie gyveno:

{topic_1952_Amosas}}

aštuntas amžius pr. Kr.

Izraelio karalystė

{{topic_1955_Ozėjas}}

aštuntas amžius pr. Kr.

Izraelio karalystė

{{topic_1953_Michėjas}}

aštuntas amžius pr. Kr.

Judo Karalystė

{{topic_1728_Izaijas}}

aštuntas amžius pr. Kr.

Judo Karalystė

{{topic_1960_Sofonijas}}

septintas amžius pr. Kr.

Judo Karalystė

{{topic_1727_Jeremijas}}

septintas-šeštas amžius pr. Kr.

Judo Karalystė

{{topic_1954_Nahumas}}

septintas amžius pr. Kr.

Judo Karalystė

{{topic_1959_Habakukas}}

septintas amžius pr. Kr.

Judo Karalystė

{{topic_1732_Ezekielis}}

septintas amžius pr. Kr.

Babilonija

hand-swipe-horizontalSwipe to see all the data

Klasikinių pranašų žinia

Visi klasikiniai pranašai skelbė iš esmės tą pačią žinią: Izraelis apleido Dievą. Izraelitai nesilaikė Dievo įsakymų. Jie tarnavo kitiems dievams, kai jie turėjo tarnauti tik Viešpačiui. Jie taip pat savo artimo nelaikė sau lygiu. Štai kodėl Dievas baus žmones: Jis Izraeliui ir Judui siųs nelaimes.

 

Nepaisant to, pranašai taip pat kalba apie Dievo meilę. Ši meilė išlieka nepakitusi, nepaisant žmonių neištikimybės. Tačiau kiekvieną kartą tekste šviečia viltis: Izraelio atkūrimo viltis.

Pranašiškų tekstų ypatybės

Klasikinių pranašų tekstams būdingi tam tikri bendri bruožai:

  • Kalba yra poetinė. Kartais pranašų kalba yra tokia simbolinė, kad ji tampa nesuprantama.
  • Pranašų knygose randame pasikartojančią ištarą „tai VIEŠPATIES žodis“. Tai frazė, paprasti naudojama pasiuntinių (kurie, pavyzdžiui, perduoda žinią iš karaliaus).
  • Pranašystės dažnai susideda iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje kaltinami žmonės; antrojoje dalyje, remiantis tuo kaltinimu, skelbiamas Dievo nuosprendis žmonėms. Antroje dalyje pateikiami tik Dievo žodžiai, tuo tarpu pirmoje dalyje gali būti paties pranašo jausmai ir mintys.

Pranašiškų knygų kilmė

Tie pranašai, kurių vardais pavadintos pranašiškos knygos, nėra tikrieji šių knygų autoriai. Pranašai, pranašavę prieš tremtį, savo žodžių neužrašinėdavo. Jų žodžius užrašė kiti žmonės. Dažnai tiksli pranašystės užrašymo data lieka nežinoma.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.20.14
draugaukime