Pranašas Senajame Testamente

„Ankstyvieji pranašai“ gyveno ir veikė tuo metu, kai pirmosios pranašystės tik radosi Izraelyje. Pasakojimai apie šiuos žmones, pvz. Samuelį ir Eliją, yra užrašyti pirmosiose septyniose Biblijos istorinėse knygose: nuo (Jozuės iki 2 Karalių).

Ankstyvieji pranašai

Gerai žinomi ankstyvųjų pranašų pavyzdžiai:

  • Samuelis (žr., pvz., 1 Samuel 3:20): Pasak kai kurių egzegetų, būtent nuo Samuelio ir prasidėjo pranašystės Izraelyje. Samuelis buvo ne tik pranašas, bet ir kunigas, teisėjas bei pranašų bendruomenės vadovas (1 Samuel 19:20).
  • Natanas: Jis buvo oficialus karaliaus Dovydo pranašas (2 Samuel 7:13).
  • Pranašų grupės, kurios buvo vadinamos „pranašų sūnumis“ („pranašų būrys“, pavyzdžiui, 1 Samuel 19:20): Šie pranašai tarnavo kaip tarpininkai tarp Dievo ir žmonių. Jie veikiausiai gyveno kaip atsiskyrėliai. Norėdami pasiekti ekstazės būseną, jie plakdavo save (1 Kings 20:35) ir giedojo religines giesmes.
  • Elijas ir Eliziejus: du pranašai, priklausę pranašų bendruomenei. Dievas pavedė Elijui imtis veiksmų, nukreiptų prieš žmonių neištikimybę (1 Kings 17:1 - 2 Kings 2:18). Užrašyta daugybė stebuklingų istorijų apie jo mokinį Eliziejų (2 Kings 2:19-13:21).

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.20.14
draugaukime