Tamara (Judo marti)

Tamara – Judo, Jokūbo sūnaus, marti. Kad neliktų viena ir bevaikė, ji persirengia prostitute ir suvilioja savo uošvį. Nuo jo pastojusi Tamara susilaukia dviejų sūnų: Pereco ir Zeracho.

Tamaros vardas

Vardas Tamara reiškia „palmė“. Dovydo duktė (2 Samuelio 13:1) ir Abšalomo duktė (2 Samuelio 14:27) taip pat buvo pavadintos Tamaros vardu.


Judėjos dykumoje, į pietus nuo Negyvosios jūros, taip pat buvo ir miestas Tamaras (1 Karalių 9:18; Ezechielio 47:19).

Judo marti

Tamara išleidžiama už vyriausiojo Judo sūnaus Ero. Bet Eras miršta bevaikis. Tuomet Tamara ištekinama už Ero brolio Onano. Bet jam mirus Tamara vis dar lieka bevaikė.


Jos uošvis Judas daugiau nenori leisti Tamaros už savo trečiojo sūnaus Šelos bijodamas, kad ir šis nemirtų kaip jo broliai. Taigi jis išsiunčia Tamarą sugrįžti į savo šeimą ir ketina ją pamiršti (Pradžios 38:11).

Persirengusi prostitute

Nenorėdama likti viena ir bevaikė Tamara sukuria planą: persirengia prostitute ir atsisėdo prie kelio. Keliaudamas į Timną pas savo avių kirpėjus uošvis Judas Tamarą pastebi ir pasukęs į pakelę prie jos su ja sueina nė nenumanydamas, kad ši moteris yra jo marti Tamara.


Kaip užstatą, kol atsiųs užmokestį, Judas atiduoda Tamarai savo antspaudo žiedą, juostą ir lazdą. Tuomet Tamara apsirengia įprastais drabužiais ir sugrįžta į namus. Pajutusi, jog laukiasi, Tamara nusiunčia Judui jo asmeninius daiktus, kuriuos šis buvo jai palikęs kaip užstatą, taip įrodydama, kad jis yra laukiamo kūdikio tėvas (Pradžios 38:25).

Pereco ir Zeracho motina

Gimdymo metu paaiškėja, kad Tamara pagimdys dvynukus. Ji susilaukia dviejų sūnų: Pereco ir Zeraho. Jos vyresnysis sūnus Perecas yra tolimas karaliaus Davydo protėvis (plg. Rūtos 4:12).


Tamara taip pat įtraukta į Naujojo Testamento genealoginį sąrašą (Mato 1:3) kaip anksčiausias moteriškos giminės Jėzaus protėvis.

Bible Society of Lithuaniav.4.11.18
draugaukime