Marija (Jėzaus motina)

Marija yra Jėzaus motina. Angelas jai pranešė, kad ji susilauks sūnaus, kuris bus vadinamas Dievo Sūnumi. Marija dalyvauja ne tik Jėzaus gimime, bet ir jo mirtyje.

Vardas Marija

Marijos vardas yra kilęs iš graikiško vardo Marija, kuris yra kildinamas iš hebrajų vardo Miryam. Šių dviejų vardų reikšmė nėra aiški. Vardai gali reikšti „mylimąją“, „maištingąją“ ar „audringą jūrą“.

Dar kelios moterys Naujajame Testamente vadinamos Marija. Tarp jų žinomiausios yra Marija Magdalietė ir Marija, Mortos ir Lozoriaus sesuo.

Žinia apie gimsiantį Gelbėtoją

Prieš Marijai ištekant už Juozapo, ją aplanko angelas Gabrielius. Angelas Marijai pasako, kad ji pradės lauktis iš Šventosios Dvasios. Jos sūnus, kurį ji turi pavadinti Jezumi, bus vadinamas Dievo Sūnumi.

Netrukus Marija aplanko savo pusseserę Elzbietą, kuri taip pat laukiasi. Moterims susitikus, Marija užgieda giesmę. Ši garbinimo giesmė yra pastebimai panaši į Onos giesmę 1 Samuelio 2,1-10.

Jėzaus gimimas

Artinantis metui gimdyti, Marijai su Juozapu keliauja į Betliejų. Čia gimsta Marijos sūnus. Ji suvynioja sūnų į vystyklus ir paguldo į ėdžias.

Po Jėzaus gimimo Marija ir Juozapas įsikuria ir gyvena Nazarete.

Jėzaus viešas pasirodymas ir mirtis

Jono 2,1-12 skaitome, kad Marija dalyvauja vestuvėse Kanoje, kur Jėzus vandenį paverčia vynu. Evangelistas Jonas taip pat prisimena, kad Marija yra šalia Jėzaus ir jo mirties ant kryžiaus momentu (Jono 19,25-27). Jėzus prašo mylimojo mokinio perimti sūnaus pareigą ir pasirūpinti motina.

Kiti evangelistai taip pat aprašo, jog Marija dalyvauja Jėzaus nukryžiavime, laidojime, ji lieka su mokiniais ir po Jėzaus prisikėlimo. 

Marija kaip Jėzaus mokinė

Paskutinį kartą Marija minima Biblijoje Apaštalų darbų 1,14, kur su kitais mokiniais ji laukia nužengiant Šventosios Dvasios.
 

Bible Society of Lithuaniav.4.12.2
draugaukime