Machlonas ir Kiljonas

Machlonas ir Kiljonas – Noomės ir Elimelecho sūnūs. Kilus badui Izraelyje jų tėvai kartu su jais persikėlė gyventi į Moabo kraštą. Ten Machlonas ir Kiljonas veda moabites moteris, bet dar nespėję susilaukti vaikų, abu miršta.

Machlono ir Kiljono vardai

Machlono vardas reiškia „ligą“, o jo brolio Kiljono vardas reiškia „silpnumą“ arba „mirtingumą“. Panašu, kad šie vardai susiję su pirmalaikėmis mirtimis.

Rūta ir Orpa

Gyvendami Moabo krašte Mahlonas ir Kiljonas veda moabites. Mahlonas veda Rūtą, Kiljonas – Orpą. Bet dar iki susilaukdami vaikų abu broliai miršta.


Tuo pat metu miršta ir jų tėvas Elimelechas, palikęs Noomę vienui vieną su dviem marčiomis.


Išgirdusi, kad Izraelyje badas baigėsi ir vėl yra pakankamai maisto, Noomė nusprendžia grįžti į Betliejų, miestą, iš kurio buvo atvykę Mahlonas ir Kiljonas. Rūta, Mahlono našlė, apsisprendžia keliauti kartu su Noome.

Mahlono ir Kiljono paveldas

Betliejuje Rūta sutinka Mahlono ir Kiljono giminaitį Boazą. Boazas turi teisę pasirūpinti, kad Machlono ir Kiljono paveldas nepatektų į netinkamas rankas, nupirkdamas jų velioniui tėvui priklausantį žemės sklypą. Taip šis laukas liks šeimos nuosavybe, o Machlono vardas toliau bus siejamas su šiuo žemės sklypu (Rūtos 4:10).


Boazas taip pat turi teisę užtikrinti, kad Machlonas turėtų palikuonį: vadovaujantis Levirato santuokos įstatymu vesti jo našlę Rūtą. Pirmagimis sūnus, kuro Boazas kartu su Rūta susilauks, bus Machlono sūnus ir įpėdinis (žr. Pakartoto įstatymo 25:6).

Machlono sūnus

Boazas sutinka visa tai atlikti: nuperka iš Noomės žemės sklypą ir kitą turtą, priklausantį jos velioniui vyrui Elimelechui bei jos mirusiems žentams Machlonui ir Kiljonui (Rūtos 4:9).


Jis taip pat veda Machlono našlę Rūtą ir kartu su ja susilaukia sūnaus, kurį pavadina Jobedu. Jobedas laikomas Machlono sūnumi ir įpėdiniu bei Noomės anūku (Rūtos 4:17). Per Jobedą Elimelecho šeimos linija tęsiama.

Bible Society of Lithuaniav.4.21.9
draugaukime