Elimelechas

Elimelechas – Noomės vyras, kilęs iš Betliejaus. Bado metu jis laikinai išsiveža šeimą gyventi į Moabo kraštą. Jiems ten gyvenant Elimelechas ir abu jo sūnūs miršta.

Elimelecho vardas

Elimelecho vardas reiškia „mano Dievas yra karalius“. Elimelechas priklauso Judo genčiai. Jis yra Betliejaus įkūrėjo Efratos palikuonis (1 Metraščių 4:4).

Elimelecho laukas

Po Elimelecho mirties jo našlė Noomė grįžta namo ir parduoda savo lauką Boazui, velionio vyro tolimam giminaičiui. Ji tai padaro siekdama užtikrinti, kad Elimelecho žemės nuosavybė liktų šeimoje pagal nurodymus, kuriuos Mozė davė Izraelio tautai (Kunigų 25:23; Skaičių 36:7).

Bible Society of Lithuaniav.4.21.9
draugaukime