Boazas

Boazas – turtingas Betliejaus ūkininkas. Veda iš Moabo kilusią našlę Rūtą. Boazas ir Rūta susilaukia sūnaus Obedo, kuris taps karaliaus Dovydo seneliu.

Boazo vardas

Boazo vardas reiškia „jame yra stiprybė“, nurodant jį kaip turtingą ir svarbų žmogų (Rūtos 2:1).


Boazas yra Nachšono, Judo sūnų vado (1 Metraščių 2:10), anūkas. Tolimu ryšiu jis taip pat susijęs su Rūta: Boazas buvo kilęs iš Rūtos uošvio Elimelecho šeimos.

Boazas ir Rūta

Rūta atsitiktinai susitinka su Boazu nuėjusi į laukus pasirinkti varpų savo anytai Noomei ir sau. Boazas buvo girdėjęs daug gero apie Rūtą, todėl patarė jai rinkti varpas jo laukuose kiek tik norės, iki bus surinktas visas derlius.


Vieną naktį Rūta prisiartina prie Boazo jam miegant klojime norėdama išgirsti jo atsakymą, ar jis būsiąs jos atpirkėju ir ar išpirksiąs lauką iš Noomės, kad išsaugotų šeimos žemės nuosavybę. Ji taip pat klausia, ar jis ją vesiąs vadovaudamasis Levirato įstatymo – papročio, pagal kurį bevaikė našlė dar galėjo pagimdyti savo mirusiam vyrui įpėdinį.

Tolimas giminaitis-atpirkėjas ir Levirato santuoka

Boazas pasiruošęs elgtis taip, kaip prašo Rūta, jei tik su tuo sutiks kitas šeimos narys, kuriam jis teikia pirmenybę. Kitą rytą susitikęs su tuo žmogumi prie miesto vartų Boazas paklausia, ar jis pats norintis pasinaudoti savo teise, ar perduos šią pareigą kitam.


Šis atsako, kad iš tiesų yra pasirengęs išpirkti žemę, bet negalintis pažadėti vesti Rūtą. Taigi Boazas miesto seniūnams pasako, kad pats nupirks Noomės lauką ir ves Rūtą.

Jobedo tėvas

Boazas ir Rūta susituokia ir susilaukia sūnaus, kurį pavadina Jobedu. Jobedas vėliau taps Jesės tėvu ir karaliaus Dovydo seneliu.


Boazas yra įrašytas į Naujajame Testamente pateiktą Jėzaus protėvių sąrašą (Mato 1:5; Luko 3:32).

Susijusios Rašto vietos

Rūtos 2 Mato 1.5 Luko 3.32
Bible Society of Lithuaniav.4.21.9
draugaukime