Apaštalų darbai: autorystė

Apaštalų darbai ir Luko evangelija yra parašyti to paties autoriaus.

Tradicijos priskiriama autorystė

Apaštalų darbų knygą Bažnyčios tradicija priskiria Lukui, iš Antiochijos Sirijoje kilusiam mylimam gydytojui. Ši tradicija grindžiama tuo, kad Lukas minimas kai kuriuose Pauliaus laiškuose (Philemon 1:24, Colossians 4:14 ir 2 Timothy 4:11) bei  „mes“ paminėjimu tam tikrose Apaštalų darbų ištraukose (pvz., Acts 16:10).

Kas žinoma apie Apaštalų darbų autorių

Apaštalų darbai buvo perduoti anonimiškai, vėliau priskirti Lukui. Remdamiesi tekstu, tyrinėtojai nustatė, kad autorius:

  • turėjo helenistinį išsilavinimą,
  • helenistinei auditorijai paaiškina žydams būdingas detales;
  • ne visais atvejais yra tiksliai susipažinęs su žydų papročiais ir žydų regionu;
  • labai gerai susipažinęs su Senojo Testamento vertimu į graikų kalbą,
  • mėgsta vartoti biblinę kalbą.

Helenistinėje kultūroje autorius jaučiasi taip pat gerai, kaip ir žydų kultūroje. Taigi sunku tiksliai pasakyti, ar jis buvo pagonis, ar žydas. Mes žinome, kad jis priklausė antrajai ar galbūt trečiajai krikščionių kartai. Luko evangelijos įžangoje jis aiškiai sako, kad jis pats nėra Jėzaus gyvenimo liudininkas ir kad savo rašymą grindžia tradicija (Luke 1:2).

Datavimas

Žinodami, kad Luko evangelijos rašytojas buvo antros ar trečios kartos krikščionis, kad jis buvo susipažinęs su Morkaus evangelija ir žinojo apie Jeruzalės sugriovimą 70 m. po Kr., galime spėti, kad Apaštalų darbus jis greičiausiai parašė apie 80 m. po Kr. Nėra aišku, kur ši knyga buvo parašyta, tačiau galėjo būti parašyta bet kur helenistiniame pasaulyje.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime